Vagonár – dvojmesačník pre zamestnancov TATRAVAGÓNKY

Filozofiou časopisu Vagonár je prispievať k formovaniu ľudskej tváre firmy. Jeho cieľom je pravidelne a zrozumiteľne informovať zamestnancov TATRAVAGÓNKY  o rozhodnutiach, plánoch, aktuálnom dianí v spoločnosti, ale aj o mimopracovných aktivitách organizovaných
spoločnosťou TATRAVAGÓNKA. Dvojmesačník je jedným z nástrojov zefektívnenia komunikácie medzi vedením a zamestnancami. Každý mesiac zasadá redakčná rada, ktorá je tvorená zástupcami úsekov našej spoločnosti. Tí navrhujú témy, pripravujú články alebo
poverujú osoby, ktoré prispievajú článkami, spoločne články schvaľujú a hodnotia grafickú, ale aj textovú podobu mesačníka.

Redakčná rada:

Šéfredaktorka:

Zuzana Domanická.

Členovia redakčnej rady:

Stanislava Hrubaľová,  Tomáš Mérey, Peter Pribelský,  Miroslav Tomas, Erik Bašista,  Rastislav Magera, Vladimír Lisoň,  Marek Kasina, Branislav Toporcer, Ondrej Zavacký, Lívia Chovancová, Michal Smyk, Juraj Hudáč.

Prispievatelia :

Autorom článku v časopise Vagonár sa môže stať akýkoľvek zamestnanec spoločnosti TATRAVAGÓNKA. Vaše podnety zasielajte na e-mail zuzana.domanicka@tatravagonka.sk.

Archív:

2019

Mesačník - Vagonár_1-2_2019

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2019

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2019

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_7-8_2019

Vagonár 7-8

Mesačník - Vagonár_9-10_2019

Vagonár 9-10

2018

Mesačník - Vagonár_1-2_2018

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2018

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_3-4_2018

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_7-8-9_2018

Vagonár 7-8-9

Mesačník - Vagonár_7-8-9_2018

Vagonár 10-11-12

2017

Mesačník - Vagonár_1-2_2016

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2017

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2017

Vagonár 5-6

Vagonár 7-8

Vagonár 9-10

Vagonár 11-12

2016

Mesačník - Vagonár_1-2_2016

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2016

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_05_06_2016

Vagonár 5-6

Vagonar_7-8_nahlad

Vagonár 7-8

vagonar_9-10-nahlad

Vagonár 9-10

Vagonár 11-12

2015

Mesačník - 2015 - Vagonár_1-2_web

Vagonár 1-2

Mesačník - 2015 - Vagonár_3-4_2015

Vagonár 3-4

Mesačník - 2015 - Vagonár_05_06_2015

Vagonár 5-6

Mesačník - 2015 - Vagonár_7-8_2015_web

Vagonár 7-8

Mesačník - 2015 - Vagonár_09_10_2015

Vagonár 09-10

Mesačník - 2015 - Vagonár 11_12_2015_web

Vagonár 11-12

2014

Mesačník - 2014 - Vagonár 01_02

Vagonár 01-02

Mesačník - 2014 - Vagonár_03_04

Vagonár 03-04

Mesačník - 2014 - Vagonár_5-6_web

Vagonár 5-6

Mesačník - 2014 - Vagonár_7_8_web

Vagonár 7-8

Mesačník - 2014 - Vagonár_9-10_web

Vagonár 9-10

Mesačník - 2014 - Vagonár_11_12_web

Vagonár 11-12

Máte záujem o inzerciu?

V prípade záujmu o zverejnenie reklamy alebo inzercie v mesačníku Vagonár napíšte na vagonar@tatravagonka.sk