Vagonár – dvojmesačník pre zamestnancov TATRAVAGÓNKY

Filozofiou časopisu Vagonár je prispievať k formovaniu ľudskej tváre firmy. Jeho cieľom je pravidelne a zrozumiteľne informovať zamestnancov TATRAVAGÓNKY  o rozhodnutiach, plánoch, aktuálnom dianí v spoločnosti, ale aj o mimopracovných aktivitách organizovaných
spoločnosťou TATRAVAGÓNKA. Dvojmesačník je jedným z nástrojov zefektívnenia komunikácie medzi vedením a zamestnancami. Každý mesiac zasadá redakčná rada, ktorá je tvorená zástupcami úsekov našej spoločnosti. Tí navrhujú témy, pripravujú články alebo
poverujú osoby, ktoré prispievajú článkami, spoločne články schvaľujú a hodnotia grafickú, ale aj textovú podobu mesačníka.

Redakčná rada:

Šéfredaktorka:

Bc. Zuzana Domanická

Jazyková korektúra:

Ing. Marcela Vilkovská, PhD.

Členovia redakčnej rady:

Stanislava Hrubaľová,  Tomáš Mérey, Peter Pribelský,  Miroslav Tomas, Erik Bašista,  Rastislav Magera, Vladimír Lisoň,  Marek Kasina, Branislav Toporcer, Ondrej Zavacký, Lívia Chovancová, Michal Smyk, Juraj Hudáč, Marcela Vilkovská, Roman Tokoly.

Prispievatelia :

Autorom článku v časopise Vagonár sa môže stať akýkoľvek zamestnanec spoločnosti TATRAVAGÓNKA. Vaše podnety zasielajte na e-mail vagonar@tatravagonka.sk.

Archív:

2024

Mesačník - Vagonár_1-2_2022

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2024

Vagonár 3-4

2023

Mesačník - Vagonár_1-2_2022

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_1-2_2022

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_1-2_2022

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_1-2_2022

Vagonár 7-8

Mesačník - Vagonár_1-2_2022

Vagonár 9-10

Mesačník - Vagonár_11-12_2023

Vagonár 11-12

2022

Mesačník - Vagonár_1-2_2022

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2022

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2022

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_7-8_2022

Vagonár 7-8

Mesačník - Vagonár_9-10_2022

Vagonár 9-10

Mesačník - Vagonár_11-12_2022

Vagonár 11-12

2021

Mesačník - Vagonár_1-2_2021

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2021

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2021

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_5-6_2021

Vagonár 7-8

Mesačník - Vagonár_5-6_2021

Vagonár 9-10

Mesačník - Vagonár_11-12_2021

Vagonár 11-12

2020

Mesačník - Vagonár_1-2_2020

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2020

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2020

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_7-8_2020

Vagonár 7-8

Mesačník - Vagonár_9-10_2020

Vagonár 9-10

Mesačník - Vagonár_11-12_2020

Vagonár 11-12

2019

Mesačník - Vagonár_1-2_2019

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2019

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2019

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_7-8_2019

Vagonár 7-8

Mesačník - Vagonár_9-10_2019

Vagonár 9-10

Mesačník - Vagonár_11-12_2019

Vagonár 11-12

2018

Mesačník - Vagonár_1-2_2018

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2018

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_3-4_2018

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_7-8-9_2018

Vagonár 7-8-9

Mesačník - Vagonár_7-8-9_2018

Vagonár 10-11-12

2017

Mesačník - Vagonár_1-2_2016

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2017

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2017

Vagonár 5-6

Vagonár 7-8

Vagonár 9-10

Vagonár 11-12

2016

Mesačník - Vagonár_1-2_2016

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2016

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_05_06_2016

Vagonár 5-6

Vagonar_7-8_nahlad

Vagonár 7-8

vagonar_9-10-nahlad

Vagonár 9-10

Vagonár 11-12

2015

Mesačník - 2015 - Vagonár_1-2_web

Vagonár 1-2

Mesačník - 2015 - Vagonár_3-4_2015

Vagonár 3-4

Mesačník - 2015 - Vagonár_05_06_2015

Vagonár 5-6

Mesačník - 2015 - Vagonár_7-8_2015_web

Vagonár 7-8

Mesačník - 2015 - Vagonár_09_10_2015

Vagonár 09-10

Mesačník - 2015 - Vagonár 11_12_2015_web

Vagonár 11-12

2014

Mesačník - 2014 - Vagonár 01_02

Vagonár 01-02

Mesačník - 2014 - Vagonár_03_04

Vagonár 03-04

Mesačník - 2014 - Vagonár_5-6_web

Vagonár 5-6

Mesačník - 2014 - Vagonár_7_8_web

Vagonár 7-8

Mesačník - 2014 - Vagonár_9-10_web

Vagonár 9-10

Mesačník - 2014 - Vagonár_11_12_web

Vagonár 11-12