Profil spoločnosti

Byť prvou voľbou

• ročná produkcia: 4.000 nákladných vagónov a 10 000 podvozkov
• 9 špecializovaných výrobných liniek, t.j. výrobná kapacita 9 rôznych typov nákladných vagónov súčasne
• mesačná kapacita každej výrobnej linky je 100 nákladných vagónov
• trhový podiel: > 40 % európskeho trhu
• priemerný ročný obrat: > 350 mil. eur
• popredajný servis – opravy, revízie a prestavby
• silná konštrukčná a vývojová skupina

Prejsť na profil spoločnosti

Sme jeden tím.

Našou víziou je “Byť prvou voľbou”.

Zdieľame rovnaké hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité.
Neustále sa pozeráme vpred a hľadáme nové výzvy.

Prejsť na víziu spoločnosti

História spoločnosti


 • 1920
 • —-
 • 1930
 • —-
 • 1940 (WWII)
 • —-
 • 1940 (po vojnové obdobie)
 • —-
 • 1950
 • —-
 • 1960
 • —-
 • 1970
 • —-
 • 1980
 • —-
 • 1990
 • —-
 • MILLENNIUM
 • —-
 • 2010 – 2021
 • —-
 • 2022

1920

Ambiciózny DANIEL HALÁTH zakladá v roku 1904 v centre mesta Poprad zámočnícku dielňu, ktorá predstavuje základný kameň výroby vozňovv Poprade. Vďaka kvalite výroby podnik neustále napreduje. Kľúčovým okamihom pre rozvoj podniku je získanie zákazky od ČSD na opravu nákladných železničných vozňov v roku 1922. Smerovanie podniku je nezvratné a v roku 1928 mení názov na „Popradská vozovka a strojáreň, Halátha Ing.Petrovský“. S víziou ďalšieho rozvoja odkupuje od Popradskej škrobárne v centre mesta 75 tis. m2 s jednou murovanou halou.

1920s

1930

Neprajné 30. roky spomalia svet a hospodárska kríza neobchádza ani Halátha, ktorý musí v roku 1933 zastaviť výrobu. Stroje v podniku utíchnu a jeho priestory využíva vojenské posádkové veliteľstvo ako sklad. Vrodená húževnatosť Halátha mu nedovolí upustiť od myšlienky napredovania v oprave a výrobe železničných vozňov. Zanedlho tak vzniká POPRADSKÁ VOZOVKA, STROJÁREŇ A PILNIKÁREŇ. Píše sa rok 1936.Vo vtedajších meradlách ide o mikro podnik s 25 ZAMESTNANCAMI a výrobou 15 KS VOZŇOV ROČNE.

čítať viac

 

1930s

1940 (WWII)

Haláthov podnik opäť v likvidácii pozdvihne skupina nových investorov, ktorí zakladajú podnik „SLOVENSKÁ VOZOVKA A STROJÁREŇ,spol.s r.o.“. Ministerstvo národnej obrany v roku 1943 registruje podnik ako „DÔLEŽITÝ PRE OBRANU ŠTÁTU“,čo vedie k jeho záchrane pred bankou, ktorá chce výrobu zastaviť a lukratívne pozemky v centre mesta odpredať. Podnik bojuje s nedostatkom materiálu a vybavenia, zamestnanci sú s postupujúcim frontom nútení kopať v Spišskej Sobote zákopy pre Nemcov. Aj napriek zjavne neprekonateľným okolnostiam prichádza prosperita pod vedením mimoriadne schopného riaditeľa JÁNA KMEŤA, ktorý sa s ďalšími 7 kolegami napokon so zbraňou v ruke pridáva k národnému odboju. Dočasný správca MARTIN CIBÁK – hoci pod hrozbou smrti – sabotuje nariadenie ustupujúcich okupantov na likvidáciu podniku, jeho strojného zariadenia, materiálu a dokumentácie.

čítať viac

 

1940s

1940 (po vojnové obdobie)

Aj napriek obsadeniu Haláthovho podniku Červenou armádou vo februári 1945 sa darí čiastočne obnoviť výrobu. Niekoľko mesiacov podnik v centre mesta produkuje hlavne autodiely, vozy pre konský poťah a podkovy pre osloboditeľov,avšak pomaly zaniká. Tradíciu výroby nákladných vozňov v Poprade však preberajú ROHÁČKOVE KOVOPRIEMYSELNÉ ZÁVODY (založené 1942),ktorých sídlo je na území dnešnej Tatravagónky a zakladateľom je bývalý technický riaditeľ Haláthovej firmy, JAROSLAV ROHÁČEK. Haláth s ním krátku dobu ešte spolupracuje,avšak zdravotné problémy ho prinútia opustiť železničný priemysel v Poprade a presťahovať sa najprv do Stropkova a neskôr do Šiah, neďaleko liečebných kúpeľov Dudince. Zo svojho úspechu sa Roháček neteší dlho.Znárodnením vzniká v roku 1948 VAGÓNKA TATRA POPRAD a podnik začlení do skupiny podnikov VAGÓNKA TATRA SMÍCHOV, neskôr patriaci pod VAGÓNKA TATRA STUDÉNKA.

čítať viac

 

1940s_2

1950

V tejto dekáde dochádza k prvej významnej vlne investícií – podnik výrazne napreduje aj za pomoci výstavby hál a rozvoja infraštruktúry. STÁVA SA DOMINANTNÝM VÝROBCOM PODVOZKOV PRE VŠETKY VAGÓNKY NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA. Čoraz viac sa do popredia dostáva potreba dôležitosti vlastného vývoja železničných vozňov a podvozkov, preto je v roku 1952 založené ODDELENIE VÝVOJA PRODUKCIE. O dva roky neskôr už podnik vyrába 4-NÁPRAVOVÉ A 6-NÁPRAVOVÉ VOZNE.

čítať viac

 

1950s

1960

Začiatkom 60. rokov pokračuje druhá etapa výstavby podniku, ktorá je primárne zameraná na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Podnik zásadným spôsobom ovplyvňuje spoločenské dianie v meste Poprad. Stavia Závodný klub Vagónka, škôlku, školu a o dianí v podniku začína informovať časopis Vagonár. Rozširuje sa však aj výrobné portfólio, do ktorého sú zaradené účelové vozne.

čítať viac

 

1960s

1970

Prekonaním méty 4 000 VOZŇOV ROČNE sa Vagónka Tatra definitívne zaraďuje na prvú priečku medzi výrobcami tohto druhu portfólia a zároveň patrí medzi najprosperujúcejšie subjekty v krajine. Takáto forma expanzie si vyžaduje neustále zvyšovanie výrobných kapacít, a to hlavne prostredníctvom otvorenia nových prevádzok. Svoje brány tak otvoria výrobné haly v TREBIŠOVE a SPIŠSKEJ STAREJ VSI. Medzi novinky vo výrobnom programe zaraďujeme prečerpávacie stanice ropy do ZSSR. Podnik oslavuje 50. VÝROČIE vzniku firmy založením FOLKLÓRNEHO SÚBORU VAGONÁR.

čítať viac

 

1970s

1980

Stavba desaťročia – PODVOZKÁREŇ – prináša do výrobného procesu prvú AUTOMATIZÁCIU, ktorá zásadne mení pohľad na výrobný proces a zvyšuje požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov. Osemdesiate roky tak prinášajú väčšiu angažovanosť vedenia podniku v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Pravidelné rekvalifikácie, vzdelávacie programy a aktívnejšia výchova až 750 UČŇOV prináša svoj efekt. Neutícha ani výstavba dôležitých objektov pre sociálne a spoločenské vyžitie zamestnancov a občanov mesta Poprad. Takmer 5000 ZAMESTNANCOV plnením plánu na 120% BUDUJE LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK.

čítať viac

 

1980s

1990

Lepší zajtrajšok sa nakrátko odkladá. RHVP padá a s ňou aj sny podniku na veľkosériovú výrobu. Aktívny zahraničný obchod a promptná zmena z kvantity na kvalitu produkcie je otázkou prežitia podniku. V roku 1994 vzniká TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá získava certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Podnik sa etabluje na európskom trhu, je však ťažko skúšaný nepriaznivým vývojom spoločenského a politického rozvoja na Slovensku. Privatizáciou zoštíhlený podnik stojí na okraji priepasti.

čítať viac

 

1990s

MILLENNIUM

Nové MILÉNIUM prináša aj zákazky na kvalitatívne náročnejšie časti vozňov pre osobnú prepravu a historický prvý vývoj pre nemecké železnice DB. Vízia nových úspechov však nedokáže podnik zachrániť pred konsolidáciou, ktorá nepresvedčí ani banky. Tie v roku 2005 vyhlasujú všetky úvery za okamžite splatné. Dohry vstupuje nový investor, Optifin Invest, s. r. o., ktorý v krátkej dobe spúšťa reštrukturalizáciu a modernizáciu podniku s cieľom využiť jeho potenciál naplno.

čítať viac

 

millenium

2010 – 2021

Ambiciózne plány vedenia udávajú závratné tempo zmien naprieč celým podnikom. Komplexnosť vývoja vlastných vozňov a podvozkov, profesionalita výrobných kapacít, kvalita produktu a stabilita pracovného kolektívu spoločnosti prináša dlhodobú dôveru obchodných partnerov. Podnik dosahuje predrevolučnú úroveň výroby vozňov a podvozkov a získava dominantné postavenie na EU trhu, čo spúšťa jeho „akvizičnú“ etapu na Slovensku a v zahraničí. V roku 2018 vstupuje do podniku spoločnosť Budamar Logistics a odkupuje 50% akcií.

čítať viac

 

1920s

2022

STÉ VÝROČIE výroby vagónov a podvozkov v Poprade spoločnosť oslavuje ako „vlajková loď“ skupiny, ktorá je etablovaná v 5‐tich krajinách Európy. Na Slovensku sa Tatravagónka dlhodobo radí medzi ekonomickú špičku a ako najväčší zamestnávateľ v Prešovskom kraji zamestnáva v Poprade a Trebišove viac ako 3000 pracovníkov. 90% produkcie je výsledkom vlastného oddelenia konštrukcie, ktoré je trendsetterom v oblasti vývoja vagónov a podvozkov v Európe. Komplexnosť kapacít vagónovej výroby dopĺňajú na Slovensku aj prevádzky TATRAVAGÓNKA TLMAČE spol. s r.o. a ZASTROVA a.s., SPIŠSKÁ STARÁ VES. Stabilitu výrobného procesu podporuje aj produkcia komponentov pre železničný priemysel v rámci vlastnej strojárskej skupiny. Dlhodobá stratégia rozvoja spoločnosti Tatravagónka v zahraničí otvorila výrobné podniky a opravovne v Nemecku – WB NIESKY, Srbsku – TATRAVAGÓNKA BRATSTVO, Chorvátsku – TZV GREDELJ a Poľsku – ZNTK PATEREK. Podnik naďalej rastie a pre svojich partnerov a zamestnancov chce BYŤ PRVOU VOĽBOU aj v nasledujúcej storočnici.

čítať viac

 

millenium

Referencie exportu

Sme hrdými partnermi spoločností sídliacich v týchto štátoch

Pozrite tiež ...

Novinky

Aktuálne dianie v spoločnosti, zaujímavé odkazy a informácie užitočné pre našich zamestnancov a partnerov. Vždy je dobré byť v kontakte s lídrom.

Prejsť na novinky

Dokumenty

Dôležité dokumenty týkajúce sa obchodných vzťahov, regulovaných informácii, certifikátov a projektov financovaných z Európskej únie

Prejsť na dokumenty

Časopis vagonár

Dvojmesačník pre zamestnancov firmy informujúci o najdôležitejšom a najaktuálnejšom dianí v spoločnosti TATRAVAGÓNKA.

Prejsť na Vagonár