Profil spoločnosti

Byť prvou voľbou

• ročná produkcia: 4.000 nákladných vagónov a 10 000 podvozkov
• 9 špecializovaných výrobných liniek, t.j. výrobná kapacita 9 rôznych typov nákladných vagónov súčasne
• mesačná kapacita každej výrobnej linky je 100 nákladných vagónov
• trhový podiel: > 40 % európskeho trhu
• priemerný ročný obrat: > 350 mil. eur
• popredajný servis – opravy, revízie a prestavby
• silná konštrukčná a vývojová skupina

Prejsť na profil spoločnosti

Sme jeden tím.

Našou víziou je “Byť prvou voľbou”.

Zdieľame rovnaké hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité.
Neustále sa pozeráme vpred a hľadáme nové výzvy.

Prejsť na víziu spoločnosti

História spoločnosti

Časová os

20. roky

30. roky

40. roky

50. roky

60. roky

70. roky

80. roky

90. roky

Začiatok tretieho tisícročia

history-20, Tatravagónka a.s.

20. roky

1922 – Halath a spol. – zámočnícka dielňa

V roku 1922 získala zámočnícka dielňa Halath a spol. v Poprade zákazku na opravu vozňov pre Československé dráhy.

1927 – Vozovka a strojáreň Halath a Ing. Petrovský

30. roky

1933 – Svetová hospodárska kríza

V roku 1933 sa stroje v továrni nakrátko zastavili. Svetová hospodárska kríza spôsobila, že firma sa dostala do konkurzu a prevádzka bola prerušená.

1937 – Popradská vozovka, strojáreň a pilnikáreň

V roku 1937spoločnosť pod novým názvom obnovila svoju činnosť a dokonca začala s výrobou jednoduchých kusových zákaziek na nákladné vozne podľa dokumentácie dodanej zákazníkom. V odstupe štyroch rokov sa činnosť spoločnosti upriamila na čistenie nádržkových vozňov a rozbehla sa výroba dvojnápravových vozňov.

history, Tatravagónka a.s.

40. roky

1948 – Vagónka TATRA Poprad

V nových politických podmienkach došlo k znárodneniu firmy a k jej včleneniu do trustu podnikov Vagónka TATRA Smíchov so sídlom v Prahe, ktorý združoval aj Vagónku TATRA Studénka. Podtatranská továreň dostala nové smerovanie, začala sa výstavba závodu určeného na sériovú výrobu dvojnápravových otvorených vozňov na prepravu sypkých hmôt a kusového tovaru. Tieto priestory boli projektované na celkovú ročnú produkciu 2000 kusov vozňov. Význam podniku rýchlo rástol.

50. roky

1952 – Začiatok výroby podvozkov stredoeurópskeho typu

Popradská Vagónka sa stala monopolným výrobcom podvozkov pre všetky vagónky v bývalom Československu. Vedenie firmy sa v prvej polovici päťdesiatych rokov rozhodlo založiť a rozvíjať oddelenie konštrukcie pre zabezpečenie vývoja a výroby vlastných produktov.

1954 – Začiatok výroby štvornápravových vozňov

history-60, Tatravagónka a.s.

60. roky

Výroba účelových nákladných vozňov

history-70, Tatravagónka a.s.

70. roky

Najväčí výrobca nákladných železničných vozňov v bývalom Československu

Ročná kadencia dosahovala vo vrcholnom období 4000 vozňov. V druhej polovici sedemdesiatych rokov bolo rozhdodnuté rozšíriť doterajšie výrobné zameranie Vagónky. V roku 1977 bol spustený nový program – výroba prečerpávacích staníc ropy, určených na export do bývalého Sovietskeho zväzu.

80. roky

1986 – Nová technológia výroby podvozkov

Od roku 1986 sa postavenie popradskej vagónky ďalej upevňovalo. Boli vybudované nové moderné výrobné priestory, v ktorých sa začala produkcia podvozkov s typovým označením Y 25. Novopostavené haly boli vyprojektované na kapacitu s ročnou produkciou až 12 000 kusov podvozkov. Ročne vyrobila Vagónka 10 500 kusov podvozkov.

90. roky

1989-1993 – Hospodárske zmeny, pád komunizmu, Štátny podnik Vagónka Poprad

Rok 1989 bol prelomovým rokom na celom území našej republiky. 17.novembra sa v Prahe konala manifestácia študentov za zvrhnutie komunizmu a za demokraticky slobodný štát. Trhy sa rozpadli a nádej na ich obnovenie bola mizivá. Štát i manažment podniku museli úplne zmeniť stratégiu ďalšieho rozvoja. V roku 1990 vznikol štátny podnik Vagónka Poprad. Perspektíva veľkých sérií nákladných železničných vozňov a podvozkov, na aké boli výrobné kapacity továrne pôvodne plánované sa v novej situácii ukazovala ako nereálne. jediným riešením pre nový manažment bolo presmerovanie pôvodnej veľkosériovej výroby na malé množstvá rôznych typov nákladných vozňov pre zákazníkov zo západnej Európy. Transformácia na prelome 80. a 90. rokov si vyžiadala určitý čas. V priebehu štyroch rokov sa podarilo nielen revitalizovať výrobný program spoločnosti, ale nájsť aj nevyhnutný priestor na európskom trhu.

1994 – TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad

Koniec éry štátom riadenej organizácie, vznik akciovej spoločnosti. V nasledujúcom období sa zámery manažmentu a smerovanie spoločnosti podarilo naplniť a spoločnosť sa úspešne zaradila medzi najväčších výrobcov nákladných železničných vozňov v Európe. Dosiahnutie tejto pozície bolo a dodnes je podmienené viacerými zmenami nielen v organizácii výroby v továrni, ale najmä v kvalitatívnych ukazovateľoch. Výroba sa stala flexibilnejšou, nadobulda schopnosť rýchlejšie reagovať na požiadavky zákzaníkov. Rovnako sa vyprofilovalo aj zameranie oddelneia vývoja a konštrukcie nových typov vozňov, rozšíril sa sortiment doposiaľ vyrábaných vozňov i podvozkov. Mnohýi zásahmi do organizácie výroby, skvalitnením strojového vybavenia, zvýšením dôrazu na kvalitu sa podarilo stabilizovať pozíciu spoločnosti medzi ostatnými výrobcami v tejto oblasti.

1995 – Získanie certifikácu ISO 9001

Udelený certifikát na systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Certifikačná spoločnosť DET NORSKE VERITAS tak s konečnou platnosťou potvrdila konkurencieschopnosť výrobkov popradských vagonárov na európúskom teritóriu.

history-90, Tatravagónka a.s.

Začiatok tretieho tisícročia

2006 – vstup nového akcionára OPTIFIN INVEST

Po zásadných zmenách spoločnosť naberá nový dych. Tatravagónka modernizuje, investuje, posilňuje personál, výroba neustále rastie. Spoločnosť sa zaradzuje medzi domácu ekonomickú špičku a svoj zisk investuje do svojho ďalšieho rozvoja. Táto stratégia sa opiera o dva silné piliere: neustály technologický rozovj a posilňovanie vlastného vývoja konštrukcií.

Referencie exportu

Sme hrdými partnermi spoločností sídliacich v týchto štátoch

Pozrite tiež ...

Novinky

Aktuálne dianie v spoločnosti, zaujímavé odkazy a informácie užitočné pre našich zamestnancov a partnerov. Vždy je dobré byť v kontakte s lídrom.

Prejsť na novinky

Dokumenty

Dôležité dokumenty týkajúce sa obchodných vzťahov, regulovaných informácii, certifikátov a projektov financovaných z Európskej únie

Prejsť na dokumenty

Časopis vagonár

Dvojmesačník pre zamestnancov firmy informujúci o najdôležitejšom a najaktuálnejšom dianí v spoločnosti TATRAVAGÓNKA.

Prejsť na Vagonár