Viac ako 23 000 preškolených osôb, ktoré sa bez problémov uplatňujú na trhu práce, je presvedčivým dôkazom špičkovej kvality a úrovne nášho školiaceho strediska. Absolvujte kurz vo zváračskej škole TATRAVAGÓNKY a.s. pod vedením kolektívu vysoko kvalifikovaných školiteľov a inštruktorov na čele s odborným garantom európskeho významu. Zváračská škola č. 020 pri Tatravagónke Poprad bola zriadená v polovici 60. rokoch 20. storočia.

Zabezpečujeme:

  • Prípravný kurz na skúšku podľa ISO noriem
  • Periodické preskúšania
  • Paličský kurz
  • Nadstavbové kurzy
  • základné kurzy zvárania podľa STN 050709:2019 ZK 135-1, ZK 111-1, ZK 311 – 1, ZK 141-1, ZK 141-8

Tatravagónka a.s. Poprad Vám ponúka voľné kapacity zváračskej školy v týchto špecializáciách:

  • základné kurzy zvárania podľa STN 050709:2019 ZK 135-1, ZK 111-1, ZK 311 – 1, ZK 141-1, ZK 141-8
  • prípravné kurzy zvárania na skúšku podľa STN EN ISO 9606-1,2,  na metódy 111,121,131,135,136,141, 311,
  • prípravné kurzy zváračov operátorov na skúšku podľa STN EN ISO 14732na metódy 121
  • periodické preskúšania na tieto metódy zvárania.

Zváračská škola 2022

V prípade záujmu kontaktujte:

Ing. Andrej Tebelák
zvárací technológ-programátor
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53
058 01 POPRAD
tel.:+421/52/711 2280
mobil:+421918735589
mailto:andrej.tebelak@tatravagonka.sk
http://www.tatravagonka.com