Viac ako 23 000 preškolených osôb, ktoré sa bez problémov uplatňujú na trhu práce, je presvedčivým dôkazom špičkovej kvality a úrovne nášho školiaceho strediska. Absolvujte kurz vo zváračskej škole TATRAVAGÓNKY a.s. pod vedením kolektívu vysoko kvalifikovaných školiteľov a inštruktorov na čele s odborným garantom európskeho významu. Zváračská škola č. 020 pri Tatravagónke Poprad bola zriadená v polovici 60. rokoch 20. storočia.

Aktuálny leták a informácie o Zváračskej škole: zvaracska skola_web

Zabezpečujeme:

 • Základný zváračský kurz
 • Prípravný kurz na skúšku podľa ISO noriem
 • Periodické preskúšania
 • Paličský kurz
 • Nadstavbové kurzy
 • základné kurzy zvárania Z-M 1, Z-G 1, Z-E 1,Z-P 1, Z-T 3, Z-T 7,

Tatravagónka a.s. Poprad Vám ponúka voľné kapacity zváračskej školy v týchto špecializáciách:

 • základné kurzy zvárania Z-M 1, Z-G 1, Z-E 1,Z-P 1, Z-T 1, Z-T 3, Z-T 7,
 • prípravné kurzy zvárania na skúšku podľa STN EN ISO 9606-1,2,
 • na metódy 111,121,131,135,136,141, 311,
 • prípravné kurzy zváračov operátorov na skúšku podľa STN EN ISO 14732na metódy 121
 • periodické preskúšania na tieto metódy zvárania.

V prípade záujmu kontaktujte:

Ladislav Gurník
technológ zváračskej školy č. 020
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53
058 01 POPRAD
tel.:+421/52/711 2280
mobil:+421918735709
mailto:ladislav.gurnik@tatravagonka.sk
http://www.tatravagonka.com