Dokumenty

Všeobecné informácie
Ročná správa 2020 Stiahnuť
Profil firmy Stiahnuť
Žiadosť Duálne vzdelávanie šk. rok 2019/2020 SOŠE Stiahnuť
Žiadosť Duálne vzdelávanie šk. rok 2019/2020 SOŠT Stiahnuť
Žiadosť o schválenie vypracovania záverečnej práce Stiahnuť
Žiadosť o exkurziu Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie podpory v rámci sponzoringu a filantropie spoločnosti Tatravagónka 2020 Stiahnuť
Politika kvality Stiahnuť
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Ročná správa 2019 Stiahnuť
Výročná správa 2018 Stiahnuť
Výročná správa 2017 Stiahnuť
Výročná správa 2016 Stiahnuť
Výročná správa 2015 Stiahnuť
Výročná správa 2014 Stiahnuť
Výročná správa 2013 Stiahnuť
Výročná správa 2012 Stiahnuť
Pre dodávateľov
Všeobecné_nákupné_podmienky Stiahnuť
Všeobecné podmienky kvality dodávateľov Stiahnuť
Reklamačný poriadok Stiahnuť
8D Report Stiahnuť
Pre odberateľov
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Obchodné podmienky MP, schválenie Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS, schválenie Stiahnuť
Obchodné podmienky MP Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS Stiahnuť
Štandardy kvality, dodávka 2020 Stiahnuť
Štandardy kvality, distribúcia 2020 Stiahnuť
Obchodné podmienky - domácnosti Stiahnuť
Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy Stiahnuť
Cenník distribúcie male podniky a domácnosti Stiahnuť
Univerzálna služba - ceny elektriny pre domácnosti od 1.1.2021 Stiahnuť
Združená dodávka - ceny elektriny pre malé podniky od 1. 1. 2021 Stiahnuť
Certifikáty
00 Certifikat-IRIS-ISO-TS-22163:2017 Stiahnuť
01 Tatravagonka cert QMS SVK Stiahnuť
01 Tatravagonka cert QMS ENG Stiahnuť
02 Cargo ZSSK Stiahnuť
03 Dopravny urad - zváranie Stiahnuť
04 Dopravny urad - NDT Stiahnuť
05 Dopravny urad - zváranie, tlakové Stiahnuť
06 ISO 3834 Poprad + 14554-1 Stiahnuť
06 ISO 3834 Trebišov Stiahnuť
06 Prohlášení ČD V95-5 Poprad 2020 Stiahnuť
07 GSI SLV DIN EN 15085 PP - EN Stiahnuť
07 GSI SLV DIN EN 15085 PP - DE Stiahnuť
07 GSI SLV DIN EN 15085 TV - EN Stiahnuť
07 GSI SLV DIN EN 15085 TV - DE Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Poprad cz Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Poprad en Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Trebišov cz Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Trebišov en Stiahnuť
13 TUV EN 14025 DE Stiahnuť
17 CD schválenie Stiahnuť
21 TATRAVAGÓNKA_cert ISO 14001_SVK Stiahnuť
21 TATRAVAGÓNKA_cert ISO 14001_ENG Stiahnuť
22 TATRAVAGÓNKA_cert ISO 45001_SVK Stiahnuť
22 TATRAVAGÓNKA_cert ISO 45001_ENG Stiahnuť
23 TDT-UW-59-20 Stiahnuť
EÚ projekty a verejné obstarávanie
1_oznamenie-7986_-_mst_Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky Stiahnuť
1_SP_Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky Stiahnuť
2_oznamenie-10714_-_wyt_Spotrebný materiál pre výrobu dvoch typov podvozkov a vagónov Stiahnuť
2_SP_Spotrebný materiál pre výrobu dvoch typov podvozkov a vagónov Stiahnuť
3_oznamenie-14891_-_wys_Skúšky 2 typov nákladných vozňov vrátane prepravy Stiahnuť
3_SP_Skúšky 2 typov nákladných vozňov vrátane prepravy Stiahnuť
4_oznamenie-6876_-_mst_Zariadenie pre metódu trecieho zvárania Stiahnuť
4_SP_Zariadenie pre metódu trecieho zvárania Stiahnuť
5_oznamenie-15224_-_mst_Na mieru vytvorené zariadenie na laserové hybridné zváranie vrátane súvisiacich služieb Stiahnuť
5_SP_Na mieru vytvorené zariadenie na laserové hybridné zváranie vrátane súvisiacich služieb Stiahnuť
6_oznamenie-8030_-_mss_Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity aktivít projektu - dodáv Stiahnuť
6_SP_Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity aktivít projektu - dodávané externe Stiahnuť
7_oznamenie-16973_-_mst_Zváracie poloautomaty pulzné a spotrebný materiál Stiahnuť
7_SP_Zváracie poloautomaty pulzné a spotrebný materiál Stiahnuť
Výskum aplikácie progresívnych zváracích a NDT technológií na zvýšenie kvality procesu výroby koľajových vozidiel Stiahnuť
Vývoj dvoch typov nákladných vagónov s podvozkami Stiahnuť