Dokumenty

Všeobecné informácie
Etický kódex Stiahnuť
Ročná správa 2022 Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie podpory v rámci sponzoringu a filantropie spoločnosti Tatravagónka Stiahnuť
Politika kvality Stiahnuť
Zváračská škola Tatravagónka Stiahnuť
Ročná správa 2021 Stiahnuť
Ročná správa 2020 Stiahnuť
Ročná správa 2019 Stiahnuť
Výročná správa 2018 Stiahnuť
Výročná správa 2017 Stiahnuť
Výročná správa 2016 Stiahnuť
Výročná správa 2015 Stiahnuť
Výročná správa 2014 Stiahnuť
Výročná správa 2013 Stiahnuť
Výročná správa 2012 Stiahnuť
Pre dodávateľov
PreQualis v spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. Stiahnuť
Všeobecné nákupné podmienky Stiahnuť
Všeobecné podmienky kvality dodávateľov Stiahnuť
Reklamačný poriadok Stiahnuť
8D Report Stiahnuť
8D Riešenie problémov a reklamácií Stiahnuť
Vseobecne nakupne podmienky EN Stiahnuť
Vseobecne nakupne podmienky SK Stiahnuť
PreQualis v spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. Stiahnuť
PreQualis_svk Stiahnuť
Pre odberateľov
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Rozhodnutie URSO č. 0048/2024/E Stiahnuť
Združená dodávka - ceny elektriny pre malé podniky od 1. 1. 2024 Stiahnuť
Univerzálna služba - ceny elektriny pre domácnosti od 1. 1. 2024 Stiahnuť
Tatravagonka_Technicke podmienky MDS Stiahnuť
Vzorový prevádzkový poriadok MDS prevzatý spoločnosťou Tatravagónka a.s. Stiahnuť
Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku MDS od 15. 12. 2022 Stiahnuť
Cenník distribúcie elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy a domácnosti platný od 1. 1. 2024 Stiahnuť
Obchodné podmienky MP, schválenie Stiahnuť
Obchodné podmienky MP Stiahnuť
Štandardy kvality, dodávka 2022 Stiahnuť
Štandardy kvality, distribúcia 2022 Stiahnuť
Obchodné podmienky - domácnosti Stiahnuť
Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy Stiahnuť
Zdruzena dodavka_Male podniky_2024 Stiahnuť
0048_2024_E_TATRAVAGONKA Stiahnuť
Distribucia elektriny 0218_2024_E_VSD Stiahnuť
Pre študentov
Žiadosť Duálne vzdelávanie šk. rok 2024/2025 SOŠT Stiahnuť
Žiadosť Duálne vzdelávanie šk. rok 2024/2025 SOŠE Stiahnuť
Žiadosť o schválenie vypracovania záverečnej práce Stiahnuť
Žiadosť o exkurziu Stiahnuť
Certifikáty
00_Certifikat-IRIS-ISO-TS-22163:2017 Stiahnuť
00_Certifikat-IRIS-ISO-TS-221632017 performance 2024 Stiahnuť
01 Tatravagonka cert QMS SVK Stiahnuť
02 Cargo ZSSK Stiahnuť
03 Dopravny urad - zváranie Stiahnuť
04 Dopravny urad - NDT Stiahnuť
05 Dopravny urad - zváranie, tlakové Stiahnuť
06 ISO 3834 Poprad + 14554-1 2023-28 cz Stiahnuť
06 ISO 3834 Trebišov 2023-28 cz Stiahnuť
06 Prohlášení ČD V95-5 Poprad 2023 Stiahnuť
06 Prohlášení ČD V95-5 Trebišov 2023 Stiahnuť
07 GSI SLV DIN EN 15085 PP Stiahnuť
07 GSI SLV DIN EN 15085 TV Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Poprad cz Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Trebišov cz Stiahnuť
13 EN 14025 SK Stiahnuť
14 Drážní úřad Praha spôsobilosť na zváranie kotlov podľa RID Stiahnuť
17 CD schválenie Stiahnuť
21 TATRAVAGÓNKA_cert ISO 14001_2022_SVK Stiahnuť
22 TATRAVAGÓNKA_cert ISO 45001_2022_SVK Stiahnuť
24 Vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel Stiahnuť
EÚ projekty a verejné obstarávanie
Výzva na predkladanie ponúk decentralizácia TVP Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk decentralizácia TVP korigenda Stiahnuť
Záznam z prieskumu trhu Stiahnuť
1_oznamenie-7986_-_mst_Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky Stiahnuť
1_SP_Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky Stiahnuť
2_oznamenie-10714_-_wyt_Spotrebný materiál pre výrobu dvoch typov podvozkov a vagónov Stiahnuť
2_SP_Spotrebný materiál pre výrobu dvoch typov podvozkov a vagónov Stiahnuť
3_oznamenie-14891_-_wys_Skúšky 2 typov nákladných vozňov vrátane prepravy Stiahnuť
3_SP_Skúšky 2 typov nákladných vozňov vrátane prepravy Stiahnuť
4_oznamenie-6876_-_mst_Zariadenie pre metódu trecieho zvárania Stiahnuť
4_SP_Zariadenie pre metódu trecieho zvárania Stiahnuť
5_oznamenie-15224_-_mst_Na mieru vytvorené zariadenie na laserové hybridné zváranie vrátane súvisiacich služieb Stiahnuť
5_SP_Na mieru vytvorené zariadenie na laserové hybridné zváranie vrátane súvisiacich služieb Stiahnuť
6_oznamenie-8030_-_mss_Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity aktivít projektu - dodáv Stiahnuť
6_SP_Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity aktivít projektu - dodávané externe Stiahnuť
7_oznamenie-16973_-_mst_Zváracie poloautomaty pulzné a spotrebný materiál Stiahnuť
7_SP_Zváracie poloautomaty pulzné a spotrebný materiál Stiahnuť
Výskum aplikácie progresívnych zváracích a NDT technológií na zvýšenie kvality procesu výroby koľajových vozidiel Stiahnuť
Vývoj dvoch typov nákladných vagónov s podvozkami Stiahnuť
Záznam z prieskumu trhu, projekt ,,Modernizácia elektrizáčnej sústavy TATRAVAGÓNKA a.s. Stiahnuť