Dokumenty

Pre odberateľov
Rozhodnutie URSO č. 0076/2023/E Stiahnuť
Združená dodávka - ceny elektriny pre malé podniky od 1. 5. 2023 Stiahnuť
Univerzálna služba - ceny elektriny pre domácnosti od 1.5.2023 Stiahnuť
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Tatravagonka_Technicke podmienky MDS Stiahnuť
Vzorový prevádzkový poriadok MDS prevzatý spoločnosťou Tatravagónka a.s. Stiahnuť
Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku MDS od 15. 12. 2022 Stiahnuť
Cenník distribúcie elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy a domácnosti platný od 1. 2. 2022 Stiahnuť
Obchodné podmienky MP, schválenie Stiahnuť
Obchodné podmienky MP Stiahnuť
Štandardy kvality, dodávka 2022 Stiahnuť
Štandardy kvality, distribúcia 2022 Stiahnuť
Obchodné podmienky - domácnosti Stiahnuť
Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy Stiahnuť
0076_2023_E_TATRAVAGONKA Stiahnuť