Dokumenty

Pre odberateľov
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Rozhodnutie URSO č. 0048/2024/E Stiahnuť
Združená dodávka - ceny elektriny pre malé podniky od 1. 1. 2024 Stiahnuť
Univerzálna služba - ceny elektriny pre domácnosti od 1. 1. 2024 Stiahnuť
Tatravagonka_Technicke podmienky MDS Stiahnuť
Vzorový prevádzkový poriadok MDS prevzatý spoločnosťou Tatravagónka a.s. Stiahnuť
Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku MDS od 15. 12. 2022 Stiahnuť
Cenník distribúcie elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy a domácnosti platný od 1. 1. 2024 Stiahnuť
Obchodné podmienky MP, schválenie Stiahnuť
Obchodné podmienky MP Stiahnuť
Štandardy kvality, dodávka 2022 Stiahnuť
Štandardy kvality, distribúcia 2022 Stiahnuť
Obchodné podmienky - domácnosti Stiahnuť
Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy Stiahnuť
Zdruzena dodavka_Male podniky_2024 Stiahnuť
0048_2024_E_TATRAVAGONKA Stiahnuť
Distribucia elektriny 0218_2024_E_VSD Stiahnuť