Dokumenty

Pre odberateľov
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Obchodné podmienky MP, schválenie Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS, schválenie Stiahnuť
Obchodné podmienky MP Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS Stiahnuť
Štandardy kvality, dodávka 2018 Stiahnuť
Štandardy kvality, distribúcia 2018 Stiahnuť
Cenník elektriny malé podniky a domácnosti 2018-2021 Stiahnuť
Cenník distribúcie elektriny 2019-2021 Stiahnuť
Obchodné podmienky - domácnosti Stiahnuť
Cenník distribúcie pre domácnosti 2018 - 2021 Stiahnuť
Cenník elektriny - Združená dodávka Stiahnuť
Cenník elektriny - Univerzálna služba Stiahnuť
Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy Stiahnuť