Dokumenty

Pre odberateľov
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Obchodné podmienky MP, schválenie Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS, schválenie Stiahnuť
Obchodné podmienky MP Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS Stiahnuť
Štandardy kvality, dodávka 2019 Stiahnuť
Štandardy kvality, distribúcia 2019 Stiahnuť
Obchodné podmienky - domácnosti Stiahnuť
Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy Stiahnuť
Cenník distribúcie male podniky a domácnosti od 1.1.2020 Stiahnuť
Cenník elektriny malé podniky a domácnosti od 12.2.2020 Stiahnuť
Cenník elektriny-univerzálna služba od 12.2.2020 Stiahnuť
Cenník elektriny-združená dodávka od 12.2.2020 Stiahnuť