Dokumenty

Pre odberateľov
Tatravagonka_Technicke podmienky MDS Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS, schválenie Stiahnuť
Cenník distribúcie elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy a domácnosti platný od 1. 2. 2022 Stiahnuť
Združená dodávka - ceny elektriny pre malé podniky od 1. 1. 2022 Stiahnuť
Univerzálna služba - ceny elektriny pre domácnosti od 1.1.2022 Stiahnuť
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Obchodné podmienky MP, schválenie Stiahnuť
Obchodné podmienky MP Stiahnuť
Štandardy kvality, dodávka 2021 Stiahnuť
Štandardy kvality, distribúcia 2021 Stiahnuť
Obchodné podmienky - domácnosti Stiahnuť
Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy Stiahnuť