FILANTROPIA A TATRAVAGÓNKA

TATRAVAGÓNKA sa otázke filantropie aktívne a dlhodobo venuje. Predstavenstvo spoločnosti vložilo dôveru do svojich zamestnancov a z reprezentantov jednotlivých úsekov vytvorilo Filantropickú a sponzoringovú komisiu. Táto komisia na mesačnej báze prehodnocuje všetky prijaté žiadosti a rozdeľuje finančné prostriedky a nefinančnú podporu pomocou transparentného hlasovania.

Stratégia prerozdeľovania finančných zdrojov v rámci filantropie TATRAVAGÓNKY sa opiera o tieto piliere:

 • Prioritnou skupinou zamerania sú zamestnanci TATRAVAGÓNKY a ich rodinní príslušníci.
 • Prioritnými oblasťami výberu pre podporu projektov sú oblasti ŠPORT, KULTÚRA, DETI A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ OBČANIA.
 • Prioritnými oblasťami z pohľadu geografického je Prešovský, Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj.

 

PODPORENÉ PROJEKTY FILANTROPICKOU A SPONZORINGOVOU KOMISIOU 2021

Filantropická a sponzoringová komisia hlasovala za podporu nasledovných projektov/organizácii/jednotlivcov:

 • Finančná podpora:
  •  OZ Dobrá myseľ – nákup pomôcok pre reedukačné centrum,
  • OZ Ondrej a Sára – finančná podpora na rehabilitácie dvojičiek,
  • Luka n.f. – finančná podpora neurorehabilitačného pobytu pre Luku,
  • pre vážne chorú dcéru nášho kolegu, Jazmínku,
  • pre WTA – združenie rekreačného tenisu zamestnancov UTPV,
  • náklady na rehabilitáciu pre Martina, ktorý bojuje o život po ťažkom úraze,
  • podpora nákupu germincídnych žiaričov pre MŠ Spišské Bystré,
  •  adopcia zvieratka v ZOO SNV.

PODPORENÉ PROJEKTY FILANTROPICKOU A SPONZORINGOVOU KOMISIOU 2020

Filantropická a sponzoringová komisia hlasovala za podporu nasledovných projektov/organizácii/jednotlivcov:

 • Finančná podpora:
  • osoby postihnutej výbuchom plynu v Prešove 6. decembra 2019.
  • rodiny 4-ročného Thobiaska, ktorý bojuje s mnohými ochoreniami a potrebuje množstvo finančne náročných rehabilitácií.
  • na organizovanie rokovo-metalových koncertov v meste Poprad.
  • rodiny malého Tomáška, ktorý bojuje s množstvom vrodených chorôb.
  •  “Železných bežcov Tatravagónka” v bežeckej sezóne 2020.
  • pre Múzeum Spiša na prekreslenie nálezov z výskumu Jánovce – Pod Hradiskom.
  • hipoterapie pre Sofiu bojujúcu s DMO.
  • pre vážne chorého Martinka.
  • pre Lukáška, ktorý potrebuje financie na dôležitú operáciu v USA.
  • pre futbalový klub FAM POPRAD.
  • ALS behu Memoriál Jána Svočáka.
  • charitatívneho podujatia pre deti s mentálnym postihnutím “OPRI SA O MŇA”.
  • pre MŠ Batizovce na rozšírenie kapacít.
  • pre malú Karlu, ktorá bojuje so silnou cukrovkou I. typu.
  • aktivít dedinského folklórneho súboru Parchovianka
  • športových aktivít Klubu biatlonu a triatlonu Spiš
  • SNP behu v Liptovskej Tepličke,
  • pre rodinu p. Mareka, ktorý bojuje o život po mozgovej mŕtvici,
  • pre Spojenú školu vo Svite na vybavenie zrekonštruovaného ihriska,
  • podpora Majstrovstiev SR detských domovov vo futbale “Pohár Karola Poláka”,
  • pre Klub zrakovo postihnutej mládeže v Levoči,
  • Plesnivec Sky run,  podpora nultého ročníka vysokohorského behu,
  • podpora florbalového klubu ŠK Kométa SNV,
  • Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štiavnik,
  • podpora ŠK Breznovica Letanovce,
  • podpora liečby zamestnanca,
  • podpora liečby vážne chorého Jakubka,
  • pre rodinné centrum AKO DOMA, Svit,
  • pre združenie rodičov MŠ Podtatranská,
  • Simeon centrum – mobilný hospic,
  • podpora pre ŠPK Medveď, Spišská nová Ves,
  • podpora nadanej tenisovej hráčky – Romany Čisovskej,
  • podpora klubu HK Spiš Indians,
  •  mimoriadna podpora pre vážne chorých rodinných príslušníkov (8 osôb) zamestnancov spoločnosti Tatravagónka.
 • Materiálna podpora
  • Ples Liptovská Teplička.
  • Ples FS Magura.
  • študentskej súťaže na Obchodnej akadémii v Poprade.
  • Železničného klubu TATRAN pri obnove historickej BOBINY.
  • Baníckemu cechu horného Spiša pri repasovaní historického vozíka.

PODPORENÉ PROJEKTY PREDSTAVENSTVOM SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA 2021

Nielen Filantropická a sponzoringová komisia je činná v tejto oblasti, ale aj predstavenstvo, ktoré pomohlo nasledovným jednotlivcom/projektom/organizáciám.

 • RESCUE DAY 2021 – Konferencia záchranárov SR,
 • Strojárska olympiáda – Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • Vedec roka 2020 – Zväz vedeckotechnických spoločností SR.

ŽIADOSŤ O PODPORU

Žiadosť nájdete na:

 • webstránke spoločnosti Tatravagónka – http://tatravagonka.sk/documents/
 • sú k dispozícii u všetkých asistentiek spoločnosti Tatravagónka,
 • v rámci Informatu spoločnosti Tatravagónka – na linku: \\Srv01\informat\Komunikacia\SPONZORING.

Žiadosť je potrebné vypísať a odoslať:

 • E-mailom na vagonar@tatravagonka.sk.
 • Poštou: Oddelenie marketingu a PR, Tatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad.
 • Osobne: Oddelenie marketingu a PR, kancelária predsedu predstavenstva – 5. poschodie administratívnej budovy spoločnosti Tatravagónka.