FILANTROPIA A TATRAVAGÓNKA

TATRAVAGÓNKA sa otázke filantropie aktívne a dlhodobo venuje. Predstavenstvo spoločnosti vložilo dôveru do svojich zamestnancov a z reprezentantov jednotlivých úsekov vytvorilo Filantropickú a sponzoringovú komisiu. Táto komisia na mesačnej báze prehodnocuje všetky prijaté žiadosti a rozdeľuje finančné prostriedky a nefinančnú podporu pomocou transparentného hlasovania.

Stratégia prerozdeľovania finančných zdrojov v rámci filantropie TATRAVAGÓNKY sa opiera o tieto piliere:

 • Prioritnou skupinou zamerania sú zamestnanci TATRAVAGÓNKY a ich rodinní príslušníci.
 • Prioritnými oblasťami výberu pre podporu projektov sú oblasti ŠPORT, KULTÚRA, DETI A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ OBČANIA.
 • Prioritnými oblasťami z pohľadu geografického je Prešovský, Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj.

PODPORENÉ PROJEKTY FILANTROPICKOU A SPONZORINGOVOU KOMISIOU 2020

V mesiaci január 2020 Filantropická a sponzoringová komisia hlasovala za podporu nasledovných projektov/organizácii/jednotlivcov:

 • Finančná podpora osoby postihnutej výbuchom plynu v Prešove 6. decembra 2019.
 • Finančná podpora rodiny 4-ročného Thobiaska, ktorý bojuje s mnohými ochoreniami a potrebuje množstvo finančne náročných rehabilitácií.
 • Finančná podpora pri organizovaní rokovo-metalových koncertov v meste Poprad.
 • Finančná podpora „Železných bežcov Tatravagónka“ v bežeckej sezóne 2020.
 • Materiálna podpora Ples Liptovská Teplička.
 • Materiálna podpora Ples FS Magura.
 • Materiálna podpora študentskej súťaže na Obchodnej akadémii v Poprade.

Prerozdeľovanie prostriedkov za mesiac február malo prebiehať 18. 3. 2020. Z dôvodu prijatých opatrení prevencie ochorenia zamestnancov v spoločnosti sa zasadanie komisie neuskutočnilo. Prerozdelenie prostriedkov by malo byť vykonané on-line v krátkom čase.

PODPORENÉ PROJEKTY PREDSTAVENSTVOM SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA 2020

Nielen Filantropická a sponzoringová komisia je činná v tejto oblasti, ale aj predstavenstvo, ktoré pomohlo nasledovným jednotlivcom/projektom/organizáciám.

 • RESCUE DAY 2020 – Konferencia záchranárov SR
 • Ples priateľov železníc
 • Ples zdravotníkov Nemocnica Poprad – materiálna podpora
 • Strojárska olympiáda – Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Letná univerziáda technických univerzít SR- Univerzita Žilina
 • Vedec roka 2019 – Zväz vedeckotechnických spoločností SR
 • Nemocnica Poprad – darovanie rúšok a ochranných oblekov pre zdravotníkov v boji proti koronavírusu
 • Darovanie sumy 12 tisíc € Mestu Poprad na zakúpenie ochranných pomôcok a potrebného vybavenia pre všetkých zamestnancov pôsobiacich v sociálnych službách.

ŽIADOSŤ O PODPORU

Žiadosť nájdete na:

 • webstránke spoločnosti Tatravagónka – http://tatravagonka.sk/documents/
 • sú k dispozícii u všetkých asistentiek spoločnosti Tatravagónka,
 • v rámci Informatu spoločnosti Tatravagónka – na linku: \\Srv01\informat\Komunikacia\SPONZORING.

Žiadosť je potrebné vypísať a odoslať:

 • E-mailom na vagonar@tatravagonka.sk.
 • Poštou: Oddelenie marketingu a PR, Tatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad.
 • Osobne: Oddelenie marketingu a PR, kancelária predsedu predstavenstva – 5. poschodie administratívnej budovy spoločnosti Tatravagónka.