FILANTROPIA A TATRAVAGÓNKA

TATRAVAGÓNKA sa otázke filantropie aktívne a dlhodobo venuje. Predstavenstvo spoločnosti vložilo dôveru do svojich zamestnancov a z reprezentantov jednotlivých úsekov vytvorilo Filantropickú a sponzoringovú komisiu. Táto komisia na mesačnej báze prehodnocuje všetky prijaté žiadosti a rozdeľuje finančné prostriedky a nefinančnú podporu pomocou transparentného hlasovania.

Stratégia prerozdeľovania finančných zdrojov v rámci filantropie TATRAVAGÓNKY sa opiera o tieto piliere:

  • Prioritnou skupinou zamerania sú zamestnanci TATRAVAGÓNKY a ich rodinní príslušníci.
  • Prioritnými oblasťami výberu pre podporu projektov sú oblasti ŠPORT, KULTÚRA, DETI A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ OBČANIA.
  • Prioritnými oblasťami z pohľadu geografického je Prešovský, Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj.

ŽIADOSŤ O PODPORU

Žiadosť nájdete na:

  • webstránke spoločnosti Tatravagónka – http://tatravagonka.sk/documents/
  • v rámci Informatu spoločnosti Tatravagónka – na linku: \\Srv01\informat\Komunikacia\SPONZORING.

Žiadosť je potrebné vypísať a odoslať:

  • E-mailom na filantropia@tatravagonka.sk.
  • Poštou: Oddelenie marketingu a PR, Tatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad.
  • Osobne: Oddelenie marketingu a PR, kancelária predsedu predstavenstva – 5. poschodie administratívnej budovy spoločnosti Tatravagónka.