V Tatravagónke systém manažérstva kvality certifikovala v roku 1994 podľa normy ISO 9001:1994 certifikačná spoločnosť DET NORSKE VERITAS v odbore: návrh, vývoj, výroba, servis, rekonštrukcie a predaj nákladných a osobných vagónov, podvozkov, podzostáv vagónov, tlakových nádob, dielcov a produktov všeobecného strojárenstva.

V júli 2019 bol v spoločnosti úspešne certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO/TS 22163:2017 (IRIS REV. 03) pre dva rozsahy – 01 Vehicle body (Telo vozidla) a 17 Roling stock (Železničné koľajové vozidlá) audítormi organizácie DNV GL. Následne bol tento systém potvrdený aj podľa EN ISO 9001:2015 recertifikačným auditom. Nakoľko ide o moderné formy štandardov riadenia kvality a tiež z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti produktov Tatravagónky na európskom železničnom trhu.

Systém manažérstva kvality je v spoločnosti preverovaný následne aj ďalšími auditmi vyplývajúcimi z TSI predpisov, požiadaviek zákazníkov, legislatívy i trhu. Tatravagónka sleduje a aplikuje moderné trendy v oblasti kvality a orientujeme sa na optimalizáciu všetkých procesov spoločnosti. Projektové riadenie kontroluje jednotlivé projekty počas celej ich životnosti. Vo februári 2017 bola naša spoločnosť po úspešnom audite zaradená do kategórie Q1 dodávateľov pre zákazníka Deutsche Bahn. Nevyhnutnou súčasťou našej činnosti sú aj kvalitné zváracie a náterové postupy, potvrdené mnohými osvedčeniami a certifikátmi.

Tatravagónka disponuje celou radou TSI výrobkových certifikátov od renomovaných spoločností NoBo ako napr. VÚŽ Praha, Ricardo, SCONRAIL, TÜV Rheinland Rail. Taktiež vlastníme oprávnenia o spôsobilosti dodávať produkty pre zákazníkov ako je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, PKP Cargo, České dráhy, DB Schenker, DB, ALSTOM a pod.

 

Aktuálne certifikáty