Benefity pre zamestnancov spoločnosti Tatravagónka, a.s. Poprad

Starostlivosť o zamestnancov

Zdravotná starostlivosť je zamestnancom poskytovaná priamo v areáli podniku:

 • ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
 • špecializovaná ambulancia pre familiárne hyperlipoproteinémie (poruchy metabolizmu a spektra lipidov)
 • špecializovaná ambulancia audiometrie
 • bezplatné vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadky

Rekondičné pobyty

 • spoločnosť v záujme predchádzať vzniku chorobám z povolania zabezpečuje rekondičné pobyty a rehabilitáciu vybranému okruhu zamestnancov

Osobné ochranné pracovné prostriedky a odevy

 • zamestnávateľ poskytuje prostriedky na ochranu zdravia a života pred nebezpečnými a škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia
 • zamestnávateľ poskytuje pracovné odevy a obuv a zabezpečuje čistenie pracovných odevov

Hygiena na pracovisku

 • zamestnávateľ poskytuje umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky zamestnancom

Stravovanie

 • možnosť stravovať sa v jedálňach alebo formou bufetu v areáli spoločnosti
 • rôzny výber jedál a polievok
 • zamestnávateľ prispieva na stravu zamestnancom okrem zákonného príspevku aj zo sociálneho fondu

Pitný režim

 •  zamestnávateľ zabezpečuje bezplatne pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži teplom minerálnu vodu a pri zvýšenej záťaži chladom poskytuje teplý nápoj

Finančné benefity

 • Dovolenková odmena
 • Vianočná odmena
 • Odmeny pri pracovných a životných výročiach
 • Vekový automat
 • Dochádzkový bonus
 • Príspevok pri narodení dieťaťa zamestnancovi a pri sobáši zamestnanca
 • Finančný dar ženám k MDŽ
 • Príspevok na spoločnú detskú rekreáciu
 • Odmena darcom krvi
 • Príspevok na III. pilier DDS
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v trojzmennej a štvorzmennej prevádzke

Nefinančné benefity

 • Poukážky na regeneráciu pracovnej sily 2x ročne
 • Palivová karta na čerpanie pohonných hmôt za zvýhodnené ceny na súkromné účely
 • Mobilný telefón a volacie karty na súkromné účely aj pre rodinných príslušníkov
 • Jazykové kurzy, zvyšovanie kvalifikácie, firemná knižnica
 • Príspevok na PASSY do fitnes centra GOLEM CLUB (vstupy do fitness centra, na skupinové cvičenia aj na masáže)

Sociálna výpomoc

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok v prípade, že sa ocitol v mimoriadne ťažkej sociálnej situácii alebo v prípade úmrtia zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka.

Akcie pre zamestnancov spoločnosti

Naša spoločnosť organizuje pravidelné akcie, ktorými sa chce poďakovať svojim zamestnancom za odvedenú prácu

 • deň otvorených dverí pre verejnosť, kde je možnosť prejsť a zoznámiť sa so všetkými prevádzkami našej spoločnosti a pritom za zabaviť pri dobrom programe
 • Deň detí plný zábavy a súťaženia
 • futbalová liga
 • Mikuláš pre deti zamestnancov
 • zimná lyžovačka