História spoločnosti

 • 1920
 • ----
 • 1930
 • ----
 • 1940 (WWII)
 • ----
 • 1940 (po vojnové obdobie)
 • ----
 • 1950
 • ----
 • 1960
 • ----
 • 1970
 • ----
 • 1980
 • ----
 • 1990
 • ----
 • MILLENNIUM
 • ----
 • 2010 - 2021
 • ----
 • 2022
 • ----

1920

Ambiciózny DANIEL HALÁTH zakladá v roku 1904 v centre mesta Poprad
zámočnícku dielňu, ktorá predstavuje základný kameň výroby vozňovv Poprade. Vďaka kvalite
výroby podnik neustále napreduje. Kľúčovým okamihom pre rozvoj podniku je získanie zákazky
od ČSD na opravu nákladných železničných vozňov v roku 1922. Smerovanie podniku je nezvratné
a v roku 1928 mení názov na „Popradská vozovka a strojáreň, Halátha Ing.Petrovský“. S víziou
ďalšieho rozvoja odkupuje od Popradskej škrobárne v centre mesta 75 tis. m2 s jednou
murovanou halou.

1930

Neprajné 30. roky spomalia svet a hospodárska kríza neobchádza ani Halátha, ktorý musí v
roku 1933 zastaviť výrobu. Stroje v podniku utíchnu a jeho priestory využíva vojenské
posádkové veliteľstvo ako sklad. Vrodená húževnatosť Halátha mu nedovolí upustiť od
myšlienky napredovania v oprave a výrobe železničných vozňov. Zanedlho tak vzniká POPRADSKÁ
VOZOVKA,
STROJÁREŇ
A
PILNIKÁREŇ
.
Píše sa rok 1936.Vo vtedajších meradlách ide o mikro podnik s 25
ZAMESTNANCAMI

a výrobou 15 KS VOZŇOV ROČNE.

1940 (WWII)

Haláthov podnik opäť v likvidácii pozdvihne skupina nových investorov, ktorí zakladajú
podnik „SLOVENSKÁ VOZOVKA A STROJÁREŇ,spol.s r.o.“. Ministerstvo národnej
obrany v roku 1943 registruje podnik ako „DÔLEŽITÝ PRE OBRANU ŠTÁTU“,čo
vedie k jeho záchrane pred bankou, ktorá chce výrobu zastaviť a lukratívne pozemky v centre
mesta odpredať. Podnik bojuje s nedostatkom materiálu a vybavenia, zamestnanci sú s
postupujúcim frontom nútení kopať v Spišskej Sobote zákopy pre Nemcov. Aj napriek zjavne
neprekonateľným okolnostiam prichádza prosperita pod vedením mimoriadne schopného riaditeľa
JÁNA KMEŤA, ktorý sa s ďalšími 7 kolegami napokon so zbraňou v ruke pridáva
k národnému odboju. Dočasný správca MARTIN CIBÁK – hoci pod hrozbou smrti –
sabotuje nariadenie ustupujúcich okupantov na likvidáciu podniku, jeho strojného zariadenia,
materiálu a dokumentácie.

1940 (povojnové obdobie)

Aj napriek obsadeniu Haláthovho podniku Červenou armádou vo februári 1945 sa darí čiastočne
obnoviť výrobu. Niekoľko mesiacov podnik v centre mesta produkuje hlavne autodiely, vozy pre
konský poťah a podkovy pre osloboditeľov,avšak pomaly zaniká. Tradíciu výroby nákladných
vozňov v Poprade však preberajú ROHÁČKOVE KOVOPRIEMYSELNÉ ZÁVODY (založené
1942),ktorých sídlo je na území dnešnej Tatravagónky a zakladateľom je bývalý technický
riaditeľ Haláthovej firmy, JAROSLAV ROHÁČEK. Haláth s ním krátku dobu ešte
spolupracuje,avšak zdravotné problémy ho prinútia opustiť železničný priemysel v Poprade a
presťahovať sa najprv do Stropkova a neskôr do Šiah, neďaleko liečebných kúpeľov Dudince. Zo
svojho úspechu sa Roháček neteší dlho.Znárodnením vzniká v roku 1948 VAGÓNKA TATRA
POPRAD

a podnik začlení do skupiny podnikov VAGÓNKA TATRA SMÍCHOV, neskôr patriaci
pod VAGÓNKA TATRA STUDÉNKA.

1950

V tejto dekáde dochádza k prvej významnej vlne investícií – podnik výrazne napreduje aj za
pomoci výstavby hál a rozvoja infraštruktúry. STÁVA SA DOMINANTNÝM VÝROBCOM
PODVOZKOV PRE VŠETKY VAGÓNKY NA ÚZEMÍ
ČESKOSLOVENSKA
. Čoraz viac sa
do popredia dostáva potreba dôležitosti vlastného vývoja železničných vozňov a podvozkov. V roku 1952 spoločnosť vyrábala podľa dodanej dokumentácie, avšak pomaly sa začínala rodiť myšlienka založenia oddelenia vlastného vývoja.
O dva roky neskôr
podnik vyrába 4-NÁPRAVOVÉ A 6-NÁPRAVOVÉ VOZNE.

1960

Začiatkom 60. rokov pokračuje druhá etapa výstavby podniku, ktorá je primárne zameraná na
zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Podnik zásadným spôsobom ovplyvňuje spoločenské
dianie v meste Poprad. Stavia Závodný klub Vagónka, škôlku, školu a o dianí v podniku začína
informovať časopis Vagonár. Rozširuje sa však aj výrobné portfólio, do ktorého sú zaradené
účelové vozne.

1970

Prekonaním méty 4 000 VOZŇOV ROČNE sa Vagónka Tatra definitívne zaraďuje na
prvú priečku medzi výrobcami tohto druhu portfólia a zároveň patrí medzi najprosperujúcejšie
subjekty v krajine. Takáto forma expanzie si vyžaduje neustále zvyšovanie výrobných kapacít,
a to hlavne prostredníctvom otvorenia nových prevádzok. Svoje brány tak otvoria výrobné haly
v TREBIŠOVE a SPIŠSKEJ STAREJ VSI. Medzi novinky vo
výrobnom programe zaraďujeme prečerpávacie stanice ropy do ZSSR. Podnik oslavuje 50.
VÝROČIE

vzniku firmy založením FOLKLÓRNEHO SÚBORU VAGONÁR.

1980

Stavba desaťročia – PODVOZKÁREŇ – prináša do výrobného procesu prvú
AUTOMATIZÁCIU, ktorá zásadne mení pohľad na výrobný proces a zvyšuje
požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov. Osemdesiate roky tak prinášajú väčšiu angažovanosť
vedenia podniku v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Pravidelné rekvalifikácie,
vzdelávacie programy a aktívnejšia výchova až 750 UČŇOV prináša svoj efekt.
Neutícha ani výstavba dôležitých objektov pre sociálne a spoločenské vyžitie zamestnancov a
občanov mesta Poprad. Takmer 5000 ZAMESTNANCOV plnením plánu na 120%
BUDUJE LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK.

1990

Lepší zajtrajšok sa nakrátko odkladá. RHVP padá a s ňou aj sny podniku na veľkosériovú
výrobu. Aktívny zahraničný obchod a promptná zmena z kvantity na kvalitu produkcie je
otázkou prežitia podniku. V roku 1994 vzniká TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá
získava certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Podnik sa etabluje na
európskom trhu, je však ťažko skúšaný nepriaznivým vývojom spoločenského a politického
rozvoja na Slovensku. Privatizáciou zoštíhlený podnik stojí na okraji priepasti.

MILLENNIUM

Nové MILÉNIUM prináša aj zákazky na kvalitatívne náročnejšie časti vozňov
pre osobnú prepravu a historický prvý vývoj pre nemecké železnice DB. Vízia nových úspechov
však nedokáže podnik zachrániť pred konsolidáciou, ktorá nepresvedčí ani banky. Tie v roku
2005 vyhlasujú všetky úvery za okamžite splatné. Dohry vstupuje nový investor, Optifin
Invest, s. r. o., ktorý v krátkej dobe spúšťa reštrukturalizáciu a modernizáciu podniku s
cieľom využiť jeho potenciál naplno.

2010 - 2021

Ambiciózne plány vedenia udávajú závratné tempo zmien naprieč celým podnikom. Komplexnosť
vývoja vlastných vozňov a podvozkov, profesionalita výrobných kapacít, kvalita produktu a
stabilita pracovného kolektívu spoločnosti prináša dlhodobú dôveru obchodných partnerov.
Podnik dosahuje predrevolučnú úroveň výroby vozňov a podvozkov a získava dominantné
postavenie na EU trhu, čo spúšťa jeho „akvizičnú“ etapu na Slovensku a v zahraničí. V roku
2018 vstupuje do podniku spoločnosť Budamar Logistics a odkupuje 50% akcií.

2022

STÉ VÝROČIE výroby vagónov a podvozkov v Poprade spoločnosť oslavuje ako
„vlajková loď“ skupiny, ktorá je etablovaná v 4 krajinách
Európy. Na Slovensku sa Tatravagónka dlhodobo radí medzi
ekonomickú špičku a ako najväčší zamestnávateľ v Prešovskom
kraji zamestnáva v Poprade a Trebišove viac ako 3000
pracovníkov. 90% produkcie je výsledkom vlastného oddelenia
konštrukcie, ktoré je trendsetterom v oblasti vývoja vagónov a
podvozkov v Európe. Komplexnosť kapacít vagónovej výroby
dopĺňajú na Slovensku aj prevádzky TATRAVAGÓNKA TLMAČE
spol. s
r.o.
a
ZASTROVA a.s., SPIŠSKÁ STARÁ VES. Stabilitu výrobného
procesu podporuje aj produkcia komponentov pre železničný
priemysel v rámci vlastnej strojárskej skupiny. Dlhodobá
stratégia rozvoja spoločnosti Tatravagónka v zahraničí otvorila
výrobné podniky a opravovne v
Srbsku – TATRAVAGÓNKA BRATSTVO, Chorvátsku –
TZV GREDELJ a Poľsku – ZNTK PATEREK. Podnik naďalej rastie
a pre svojich partnerov a zamestnancov chce BYŤ PRVOU
VOĽBOU

aj v nasledujúcej storočnici.

Sila rodiny

V spolupráci so spoločnosťami v skupine je TATRAVAGÓNKA schopná ponúknuť rozsiahle portfólio nákladných vagónov, podvozkov, komponentov, výkovkov a odliatkov. Počas celej životnosti vagónov a podvozkov dokáže zabezpečiť plný rozsah opráv, revízií, prestavieb a servisu.