Dokumenty

Všeobecné informácie
Profil firmy Stiahnuť
Žiadosť Duálne vzdelávanie šk. rok 2019/2020 SOŠE Stiahnuť
Žiadosť Duálne vzdelávanie šk. rok 2019/2020 SOŠT Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie podpory v rámci sponzoringu a filantropie spoločnosti Tatravagónka Stiahnuť
Zodpovedné podnikanie Stiahnuť
Politika kvality Stiahnuť
Politika životného prostredia Stiahnuť
Ľudské práva a pracovná politika Stiahnuť
Vyrocna sprava 2018 Stiahnuť
Vyrocna sprava 2017 Stiahnuť
Vyrocna sprava 2016 Stiahnuť
Výročná správa 2015 SJ_AJ Stiahnuť
Vyrocna sprava_2014_SJ_AJ Stiahnuť
Vyrocna_sprava_2013_SJ_AJ Stiahnuť
Vyrocna_sprava_2012_SJ_AJ Stiahnuť
Žiadosť o exkurziu Stiahnuť
Žiadosť o schválenie vypracovania záverečnej práce Stiahnuť
Pre dodávateľov
Všeobecné_nákupné_podmienky Stiahnuť
Všeobecné podmienky kvality dodávateľov Stiahnuť
Reklamačný poriadok Stiahnuť
8D_report Stiahnuť
Pre odberateľov
Všeobecné podmienky predaja Stiahnuť
Obchodné podmienky MP, schválenie Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS, schválenie Stiahnuť
Obchodné podmienky MP Stiahnuť
Prevádzkový poriadok MDS Stiahnuť
Štandardy kvality, dodávka 2018 Stiahnuť
Štandardy kvality, distribúcia 2018 Stiahnuť
Cenník elektriny malé podniky a domácnosti 2018-2021 Stiahnuť
Cenník distribúcie elektriny 2019-2021 Stiahnuť
Obchodné podmienky - domácnosti Stiahnuť
Cenník elektriny malé podniky a domácnosti 04/2019 - 2021 Stiahnuť
Cenník elektriny - Združená dodávka 01/2019 Stiahnuť
Cenník elektriny - Združená dodávka 04/2019 Stiahnuť
Cenník elektriny - Univerzálna služba 01/2019 Stiahnuť
Cenník elektriny - Univerzálna služba 04/2019 Stiahnuť
Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy Stiahnuť
Cenník distribúcie elektriny v domácnostiach 2018-2021 Stiahnuť
Certifikáty
00 Certifikát ISO/TS 22163:2017 (IRIS) Stiahnuť
01 Tatravagonka cert QMS SVK Stiahnuť
01 Tatravagonka cert QMS ENG Stiahnuť
02 Cargo ZSSK Stiahnuť
03-Dopravny urad - zváranie Stiahnuť
04 Dopravny urad - NDT Stiahnuť
05-Dopravny urad - zvranie, tlakov Stiahnuť
06 ISO 3834 Trebišov Stiahnuť
06 ISO 3834 Poprad + 14554-1 Stiahnuť
06 Prohlášení ČD V95-5 Poprad 2019 Stiahnuť
07 GSI SLV DIN EN 15085 PP Stiahnuť
07 GSI SLV DIN EN 15085 TV - EN Stiahnuť
10 EN ISO 3834_2 TUV do 31.8.2020-DE Stiahnuť
10 EN ISO 3834_2 TUV do 31.8.2020-EN Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Poprad en Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Trebišov en Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Poprad cz Stiahnuť
12 DIN 6701-2 Trebišov cz Stiahnuť
13 TUV EN 14025 do 31.8.2020-DE Stiahnuť
13 TUV EN 14025 do 31.8.2020-EN Stiahnuť
14 Drážní úřad Praha spôsobilosť na zváranie kotlov podľa RID Stiahnuť
15 PKP CARGO Y25 do 30.9.2019 Stiahnuť
17 CD schvlenie do 31.08.2020 Stiahnuť
EÚ projekty a verejné obstarávanie
1_oznamenie-7986_-_mst_Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky Stiahnuť
1_SP_Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky Stiahnuť
2_oznamenie-10714_-_wyt_Spotrebný materiál pre výrobu dvoch typov podvozkov a vagónov Stiahnuť
2_SP_Spotrebný materiál pre výrobu dvoch typov podvozkov a vagónov Stiahnuť
3_oznamenie-14891_-_wys_Skúšky 2 typov nákladných vozňov vrátane prepravy Stiahnuť
3_SP_Skúšky 2 typov nákladných vozňov vrátane prepravy Stiahnuť
4_oznamenie-6876_-_mst_Zariadenie pre metódu trecieho zvárania Stiahnuť
4_SP_Zariadenie pre metódu trecieho zvárania Stiahnuť
5_oznamenie-15224_-_mst_Na mieru vytvorené zariadenie na laserové hybridné zváranie vrátane súvisiacich služieb Stiahnuť
5_SP_Na mieru vytvorené zariadenie na laserové hybridné zváranie vrátane súvisiacich služieb Stiahnuť
6_oznamenie-8030_-_mss_Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity aktivít projektu - dodáv Stiahnuť
6_SP_Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity aktivít projektu - dodávané externe Stiahnuť
7_oznamenie-16973_-_mst_Zváracie poloautomaty pulzné a spotrebný materiál Stiahnuť
7_SP_Zváracie poloautomaty pulzné a spotrebný materiál Stiahnuť
Výskum aplikácie progresívnych zváracích a NDT technológií na zvýšenie kvality procesu výroby koľajových vozidiel Stiahnuť
Vývoj dvoch typov nákladných vagónov s podvozkami Stiahnuť