Vagonár – mesačník pre zamestnancov TATRAVAGÓNKY a.s.

Filozofiou časopisu Vagonár je prispievať k formovaniu ľudskej tváre firmy. Jeho cieľom je pravidelne a zrozumiteľne informovať zamestnancov TATRAVAGÓNKY a.s. o rozhodnutiach, plánoch, aktuálnom dianí v spoločnosti ale aj o mimopracovných aktivitách organizovaných
spoločnosťou TATRAVAGÓNKA a.s.. Mesačník je jedným z nástrojov zefektívnenia komunikácie medzi vedením a zamestnancami. Každý mesiac zasadá redakčná rada, ktorá je tvorená zástupcami úsekov našej spoločnosti. Tí navrhujú témy, pripravujú články alebo
poverujú osoby, ktoré prispievajú článkami, spoločne články schvaľujú a hodnotia grafickú ale aj textovú podobu mesačníka.

Redakčná rada:

Šéfredaktor :

Mgr. Petra Starovičová – vedúca odd. PR a marketingu

Korektúra :

Stanislava Hrubaľová – projektový manažér

Členovia redakčnej rady:

Igor Eliáš – projektový manažér Tomáš Mérey – projektový manažér Miroslav Tomas – zmocnenec pre kvalitu Ondrej Zavacký – vedúci výrobnej prevádzky Peter Tarajčák – vedúci odd. schvaľovania vagónov Rastislav Magera – vedúci referátu dielcov Vladimír Lisoň
– manažér pre organizáciu riadnia Marek Kasina – manažér oddelenia technologickej prípravy výroby

Prispievatelia :

Šustrová Zuzana – personálne oddelenie Mária Ganadíková – personálne oddelenie Adriana Durkotová – personálne oddelenie Milan Handzuš – personálne oddelenie

Archív:

2020

Mesačník - Vagonár_1-2_2020

Vagonár 1-2

2019

Mesačník - Vagonár_1-2_2019

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2019

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2019

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_7-8_2019

Vagonár 7-8

Mesačník - Vagonár_9-10_2019

Vagonár 9-10

Mesačník - Vagonár_11-12_2019

Vagonár 11-12

2018

Mesačník - Vagonár_1-2_2018

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_3-4_2018

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_3-4_2018

Vagonár 5-6

Mesačník - Vagonár_7-8-9_2018

Vagonár 7-8-9

Mesačník - Vagonár_7-8-9_2018

Vagonár 10-11-12

2017

Mesačník - Vagonár_1-2_2016

Vagonár 1-2

Mesačník - Vagonár_4-3_2017

Vagonár 3-4

Mesačník - Vagonár_5-6_2017

Vagonár 5-6

Vagonár 7-8

Vagonár 9-10

Vagonár 11-12

2016

Mesačník - Vagonár_1-2_2016  

Vagonár 1-2

 

Mesačník - Vagonár_3-4_2016  

Vagonár 3-4

 

Mesačník - Vagonár_05_06_2016  

Vagonár 5-6

 

Vagonar_7-8_nahlad  

Vagonár 7-8

 

vagonar_9-10-nahlad  

Vagonár 9-10

 

Vagonár 11-12

2015

Mesačník - 2015 - Vagonár_1-2_web  

Vagonár 1-2

 

Mesačník - 2015 - Vagonár_3-4_2015  

Vagonár 3-4

 

Mesačník - 2015 - Vagonár_05_06_2015  

Vagonár 5-6

 

Mesačník - 2015 - Vagonár_7-8_2015_web  

Vagonár 7-8

 

Mesačník - 2015 - Vagonár_09_10_2015  

Vagonár 09-10

 

Mesačník - 2015 - Vagonár 11_12_2015_web  

Vagonár 11-12

 

2014