Current free job positions

Right now, we are hiring people for jobs specified below. For more information, click to advertisement detail.

Prevádzkový elektrikár INFO
Technik nedeštruktívnych skúšok INFO
Zvárač TIG (metóda zváravania 141) INFO
Referent odd. nákupu s nemeckým alebo anglickým jazykom INFO
Technický pracovník technologickej projekcie INFO
Technická podpora pre úsek vývoja INFO
Mechanik elektronik INFO
Technológ montáže INFO
Prevádzkový zámočník INFO
Majster výroby INFO
Procesný inžinier INFO
Natierač v kabínach INFO
Výpočtár INFO
Inšpektor kvality INFO
Interný auditor (koordinovanie systému kvality) INFO
Skladník logistiky INFO
Senior účtovník INFO
Koordinátor v strojárskej spoločnosti s nemeckým jazykom INFO
Vnútropodnikový vodič nákladného vozidla INFO

We are one team.

Our vision is „To be the first choice”.

We share identical values that are important for us.
We always head forward and look for new challenges.

Go to vision of the company

90 rokov skúseností

Recruitment

Tatravagónka is one v the largest employers in the region, and in the last 5 years, 2,200 people in average were employed in the company. We are constantly hiring people for job positions, and therefore we recommend to monitor our current job offers – click to advertisements.

I want to be a part of the team of the European leader

Social program and benefits

Every year we organise several events for our employees – winter games, Open door day, St. Nicholas events, Christmas parties…
Our employees have bargain prices in Golem club in Poprad and various bargains and benefits at our other partners.

I want to be a part of the team of the European leader

Sociálny program a benefity
Spolupráca so školami a duálne vzdelávanie

Cooperation with schools and dual education 

For Tatravagónka, it is important that smart young and perspective people stay in the region where they studied and where they can find a job relatively easy. Tatravagónka is a strong and stable employer, which actively works upon and develop cooperation with “machinery” high schools.

I want to be a part of the team of the European leader

Welding school

In the last 5 years, Tatravagónka trained annually more 350 employees in its welding school.

I want to be a part of the team of the European leader

Zváračská škola