Po niekoľkoročnej odmlke sa čoskoro opäť otvoria brány medzinárodného veľtrhu logistiky, mobility, IT a dodávateľských reťazcov TRANSPORT LOGISTIC 2023. Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a. s., ako popredný európsky výrobca nákladných vozňov a podvozkov, na podujatí nebude chýbať ani tentokrát. Aj v tomto roku spoločnosť predvedie niekoľko inovatívnych riešení rešpektujúc požiadavky trhu a potrieb zákazníkov. TATRAVAGÓNKA a.s. predstaví tri nové vozne :

• prvý 6-osový intermodálny vozeň so zabudovanými košmi Sdggmrss pre rozchod 1668 mm a 1435 mm,

• najefektívnejší vozeň na prepravu ťahačov Laados,

• najrýchlejší TSI intermodálny vozeň Sggmrss 92´.

Vo svojom druhu sú všetky vozne výnimočné svojím konštrukčným riešením a dizajnom.

Okrem týchto exponátov bude v Mníchove možné vzhliadnuť aj ďalšie produkty z diel-ne spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. Intermodálnu prepravu bude reprezentovať aj vozeň spoločnosti VTG T4000 určený na prepravu návesov na pyrenejskom Poloostrove, T3000 spoločnosti GATX a vozeň Sgmmns 41 ́spoločnosti Wascosa. Taktiež spoločnosť RailRelase predstaví svoju špeciálnu 30’ otvorenú nadstavbu, optimalizovanú pre ťažký tovar, na našom vozni Sgnss 60’.

„Exponáty spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. na výstave TRANSPORT LOGISTIC 2023 reflektujú naše odhodlanie hľadať nové riešenia pre nákladný železničný trh a akcelerovať výkony intemodálnej prepravy v Európe. Veríme, že naše inovatívne myslenie pri vývoji produkcie bude kľúčovým prvkom prechodu k udržateľnej mobilite tovarov v rámci ekologickej prepravy. Tešíme sa na opätovné otvorenie brán tohto veľtrhu a na osobné stretnutie so zákazníkmi, partnermi a našimi priateľmi.“

Alexej Beljajev ml. riaditeľ predaja

Tešíme sa na Vás v hale B5/317/418 a pri výstavných exponátoch na koľajovej ploche 1/6.

V rámci rozvojových zámerov spoločnosti sa v poslednom období intenzívne revitalizovali niektoré časti výrobného areálu. Dnes sa môžeme pochváliť novou modernou halou predaja vozňov, kde sa už realizujú prvé prebierky vozňov. 

 

Nová moderná hala predaja vagónov, ktorá nahradila starú, nevábnu acetylenovú stanicu so skladom karbidu sa dočkala koncom februára svojej kolaudácie.  

Hala rozmerov 50,4 x 27,4 (so skosením 13,7 x 6,9 m) z oceľovej konštrukcie disponuje piatimi koľajami s montážnym kanálom s osvetlením po celej dĺžke a pripojením na 220 V. V severozápadnej časti haly je umiestnený vstup pre vysokozdvižné vozíky. 

Na prízemí administratívno-sociálno-technického vstavku je umiestnený príručný sklad farieb, ktorý je prístupný z exteriéru a z priestoru prípravy farieb. Je vybavený záchytnou a čerpacou zásobárňou/nádržou prekrytou oceľovým roštom. Priestor prípravy farieb je funkčne prepojený s priestorom príručného skladu a vstup z haly je cez pretlakovú komoru. 

Pre zamestnancov v administratívnej časti je navrhnuté spoločné WC s predsieňou. 

Priestor kancelárie na prvom podlaží je prístupný cez oceľové priamočiare schodisko. Kancelária je navrhnutá pre 5 trvalých pracovných miest a priestor pre porady.  

220 m nových koľají tak poskytne priestor na prebierku a občasné nanášanie farieb približne 10 vozňom, čím značne uvoľní kapacity starej preberacej haly, linky BU10.  

Po štvorročnej odmlke sa o niekoľko týždňov opäť otvoria brány najväčšieho medzinárodného veľtrhu
pre železničnú, dopravnú a koľajovú techniku INNOTRANS 2022. Spoločnosť TATRAVAGÓNKA, a. s., ako
popredný európsky výrobca nákladných vozňov a podvozkov na podujatí nebude chýbať ani tentokrát.
Snažíme sa prinášať zákazníkom inovatívne riešenia rešpektujúc požiadavky kvality, funkčnosti,
bezpečnosti a spoľahlivosti produktu. Najdôležitejším aspektom je však nepochybne úspora hmotnosti,
efektivita a energetická náročnosť prepravy s cieľom znížiť negatívne dopady prepravy na životné
prostredie. 6 exponátov na koľajovej ploche a jeden podvozok z netradičných materiálov priamo na
výstavnom stánku č. 620 v hale 3,2a reprezentuje naše odhodlanie neustále hľadať inovatívne riešenia pre
nákladný železničný trh a BYŤ PRVOU VOĽBOU pre svojich zamestnancov, partnerov a zákazníkov.

ZOBRAZIŤ VIAC …

TATRAVAGÓNKA (je už)V POHYBE
Odštartovali sme novú sezónu

Naša sezóna nemohla začať lepšie, ako charitatívnym pretekom – TISÍCROČNÝ BEH.
Podporili sme športového ducha, otužili kolektív a hlavne pomohli v záchrane vzácnej tisícročnej Iliašovskej kapličky Sans Souci.

To všetko vďaka nášmu šikovnému kolegovi, ktorý každoročne tento charitatívny beh organizuje.

Je skvelé byť súčasťou Našej Tatravagónky.

TVP-v-pohybe-modra

Podporovať záujem mladých ľudí o strojárske vzdelanie je kľúčom k rozvoju celého odvetvia. Tešíme sa, že náš partner SOŠ Technická v Poprade vytvára množstvo aktivít za účelom zatraktívnenia štúdia a radi ich v tom podporujeme.
Prvý ročník súťaže „Najzručnejší prvák“ umožnil žiakom odprezentovať svoje vedomosti a hlavne nadobudnuté zručnosti. Úlohou bolo vyrobiť funkčné kladivko podľa priloženej výkresovej dokumentácie. Výherca mohol byť len jeden, avšak nové vedomosti a zručnosti nadobudli všetci účastníci.

To bolo napokon cieľom tohto skvelého podujatia.

Výhercom súťaže srdečne blahoželáme!

ČASOPIS VAGONÁR OSLAVUJE

Počas šesťdesiatich rokov interný časopis pre zamestnancov VAGONÁR zaznamenával naše úspechy i neúspechy, v plynúcom čase natrvalo zachoval naše postupne sa formujúce názory a myslenie, náš odborný i profesionálny rast. Mnohokrát mu hrozil zánik, ale napriek všetkému, prežil.

V spomienkach je stále ukrytý kúsok nostalgie, a tú si pri takom výročí ako je šesťdesiatka, azda môžeme dovoliť. Načrime do histórie vývoja nášho časopisu pre zamestnancov. Už v najbližšom vydaní…..

Milý náš Vagonár,

Tak ti k Tvojej šesťdesiatke,

pár slovami, teda v skratke,

prajeme ti do stovky, čitateľské tutovky…..

TATRAVAGÓNKA POMÁHA REGIÓNU

Uverejnené  TASR

Po darovaní rúšok a ochranných oblekov nemocnici v Poprade spoločnosť TATRAVAGÓNKA naďalej podporuje región v boji proti koronavírusu.

Predstavenstvo spoločnosti sa rozhodlo venovať Mestu Poprad dar vo výške 12 000,- € na zakúpenie ochranných pomôcok a potrebného vybavenia pre všetkých zamestnancov pôsobiacich v sociálnych službách.

“Myslím, že je na mieste vyjadriť veľké poďakovanie všetkým pracovníkom, ktorí sú denne vystavení obrovskému tlaku na úkor vlastného zdravia a komfortu. Je povinnosťou každého z nás, aby sme im na tento boj vytvorili v rámci svojich možností čo najlepšie podmienky.” uviedol predseda predstavenstva Ing. Alexej Beljajev.

“Ako podnikateľ však musím vyzdvihnúť aj “ekonomickú” obetu, ktorú prinášajú drobní podnikatelia a mnohé firmy. Títo ľudia ostali zo dňa na deň bez príjmu v záujme zachovania zdravia nás všetkých. Na strane druhej, všetci pracujúci sa denne vystavujú riziku nákazy, za čo im tiež právom patrí uznanie. Mimoriadne si cením zodpovedný prístup nielen Popradčanov, ale aj pracovníkov našej spoločnosti TATRAVAGÓNKA, ktorí zodpovedne a trpezlivo, rešpektujúc všetky obmedzenia, denne pomáhajú realizovať výrobné plány našej spoločnosti.” dodal Beljajev.

Nasa Tatravagónka ENG

Začiatkom mesiaca jún sa tím TATRAVAGÓNKY zúčastnil na významnej logistickej výstave Transport & Logistic, ktorá sa konala v Mníchove. Veľtrh je najvýznamnejšou udalosťou pre všetkých nákladných prepravcov z celého sveta. Štatistické údaje hovoria za všetko – vystriedalo sa tu viac než 64.000 návštevníkov zo 125 krajín, ktorí navštívili 2.374 vystavovateľov. Podujatie je zaujímavé hlavne pre prepravné firmy, ktoré prezentujú svoje logistické služby. Z tohto dôvodu bol náš stánok spoločným priestorom pre sesterskú spoločnosť Express Group, a.s.

Akcia sa koná každé dva roky na veľmi úhľadne usporiadanom priestore s rozľahlými exteriérmi, ktoré slúžia na ukážku prepravných nástrojov daných firiem. Išlo hlavne o špeciálne nakladacie stroje, prepravné nadstavby, rôzne druhy návesov a v neposlednom rade nákladné železničné vozne. V tomto segmente dominovali produkty našej spoločnosti. Pre potenciálnych zákazníkov sme ponúkli až 11 železničných vozňov, čo je v porovnaní s konkurenciou absolútne dominantné číslo.

Medzi úplné novinky patril cisternový vozeň Zaens 88 m3, patriaci do flotily spoločnosti VTG, ktorý je vďaka podvozkom s rozchodom 1668 mm schopný prevádzky v krajinách Pyrenejského polostrova. Vývojom a výrobou tohto vozňa sme nadviazali na úspešný projekt spolupráce s vyššie menovanou firmou v oblasti intermodálnych vozňov typu Sggmrss 90‘ a tiež pripravovaný projekt kĺbových vozňov Sggrss 80‘ na prevoz kontajnerov.

Z oblasti intermodálnej prepravy pochádza aj poľská firma Clip Logistic, ktorá si vďaka našej kĺbovej 80ky Sggnss urobila prezentáciu neštandardnej automobilovej prepravy v kontajneroch a tiež takýmto spôsobom „vybavila“ stánok na výstave – nakoľko priamo na vozni bola umiestnená vymeniteľná nadstavba vo forme pojazdnej kancelárie.

Do tretice firma zaoberajúca sa do značnej miery intermodálnou prepravou – francúzsky prepravca Modalis vystavila krátky vozeň Sgmmnss 40‘. Tento typ sa vo veľmi krátkom čase stal jedným z bestsellerov našej spoločnosti a v obľube je najmä u zákazníkov prepravujúcich ťažké kontajnery a špeciálne nadstavby – napríklad na zvitky plechu alebo výsypné kontajnery na železnú rudu.

Jeden z našich najvýznamnejších partnerov – švajčiarska spoločnosť Wascosa opätovne predstavila špeciálne vyvinuté vozne neštandardných dĺžok určené jednak pre cisternové nadstavby konečného zákazníka BASF ako aj nadstavby pre traťové stroje. Oproti ročníku 2017 sa mierne upravili ložné kapacity oboch vystavovaných vozňov. Zo Sgmmns 52‘ sa po úprave stal Sggmns 52‘+ a vozeň s dĺžkou 45‘ bol upravený na súčasnú hodnotu 48‘.

Nemecký národný prepravca Deustche Bahn si zopakoval ukážku svojho inovatívneho produktu z InnoTrans 2018 s názvom Innovativer Güterwagen, ktorý okrem iného pozostáva aj z dvoch vozňov z našej produkcie – tzv. autovagón typu Laaeffrs a multifunkčný plošinový vozeň Saghmmns-ty s komerčným názvom BraCoil, ktorý je schopný prepraviť oceľové brámy, zvitky plechov a štandardné ISO kontajnery.

Tradične sa v spolupráci s našou firmou prezentovali aj prepravné služby spoločnosti InnoFreight. Tento raz šlo až o tri typy vozňov s dĺžkou 60‘, 80‘ a 90‘. Variabilita prepráv prostredníctvom nich je skutočne pestrá. To je základná filozofia prepravných možností nášho partnera. Na výstave predstavil zo svojho širokého portfólia nadstavby na prevoz dreva, sypkých stavebných hmôt, zvitkov plechu a tekutých produktov.

Najnovšia firma vo vagonárskej rodine WBN Niesky tiež prispela do širokej palety produktov výsypným vozňom Tanpps určeným na soľné granuláty.

Popri vonkajších exponátoch pútal pozornosť zákazníkov, odborníkov z prepravnej oblasti ako aj neodbornú verejnosť náš prezentačný stánok. Opätovne sme ponúkli možnosť virtuálnej prehliadky nákladných vozňov a prehľad vo všetkých typoch vozňov a podvozkov, ktoré vyrábame, prostredníctvom elektronickej aplikácie.

Výstavy majú veľkú obľubu zo strany celej obchodníckej pospolitosti. Na veľmi malom priestore sa v pomerne krátkom čase dá zorganizovať veľké množstvo stretnutí a získať obrovské kvantum informácií. Okrem zástupcov obchodného oddelenia bol tím TATRAVAGÓNKY zastúpený prakticky všetkými úsekmi.

Celé podujatie sa koná v pomerne tesnom termíne po najvýznamnejšej železničnej výstave v Berlíne. Napriek krátkosti času museli všetci prítomní návštevníci uznať, že trh železničných inovácii veľmi rýchlo napreduje. Neboli sme jediní, kto ponúkol inovatívne riešenia v oblasti nákladnej prepravy. Zdravá konkurencia je znakom dobre rozvíjajúceho sa trhu. V rokoch 2018, 2019 a všetko nasvedčuje tomu, že aj 2020 zažívame veľký boom zo strany dopytu po strojárenských produktoch. Je len nás, aby sme z neho vyťažili maximum. Dlhodobým cieľom celej železničnej brandže je presunúť čo najväčšie množstvo nákladných prepráv z ciest na železnicu. Táto alternatíva predstavuje ekologickejší spôsob prepravy a podporí myšlienku trvalo udržateľného rozvoja globálneho hospodárstva. Sme preto hrdí na našu spoločnosť, že k týmto cieľom do určitej miery prispieva aj ona. Práve výstavy sú pre ich celosvetový záber veľmi šikovným nástrojom na šírenie prospešných informácií. Preto už dnes začíname pracovať na ďalších nových prepravných riešeniach pre našich súčasných a budúcich zákazníkov.

Každý rok vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR) súťaž „Strojársky výrobok roka“. Ocenenie sa udeľuje za účelom propagácie výrobných a predajných aktivít výrobcov a tiež zvýšenia záujmu odberateľov o tieto výrobky na domácom a zahraničnom trhu.

Titul „Strojársky výrobok roka 2018“ udeľuje prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR  pri  oficiálnej príležitosti v rámci konania Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Nitre. Výrobná organizácia, ktorej výrobok získal titul, má právo označovať tento ako „Strojársky výrobok roka 2018“ v obchodno-technickej dokumentácii a pri reklame tohto výrobku doma i v zahraničí. Táto skutočnosť môže byť oznámená prostredníctvom tlače, televízie a rozhlasu.

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je, okrem doručenie riadne vyplnenej prihlášky doloženej požadovanými dokumentmi a údajmi, umožnenie obhliadky výrobku na mieste inštalácie, prípadne vo výrobnom podniku prihlasovateľa. Účasť v súťaži je bezplatná a platí aj pre spoločnosti, ktoré nie sú členmi Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Hodnotenie vykonáva komisia, ktorú menuje prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Predseda komisie zodpovedá za nezaujatosť, odbornú úroveň a regulárnosť hodnotenia. Komisia, pozostávajúca z desiatich odborníkov zo Slovenskej republiky, na základe výsledkov hodnotenia vyberá z prihlásených výrobkov tri, ktorým je následne udelená medaila „Strojársky výrobok roka 2018“ spolu s diplomom. Rozhodnutie komisie je konečné.

Ocenené boli tri rovnocenné výrobky z produkcie domáceho strojárskeho priemyslu. Určite už tušíte, že to nespomíname len tak. Áno, máte pravdu, Tatravagónka a.s., Poprad získala toto ocenenie, konkrétne za výrobok 4-nápravový vozeň s otváracou strechou Tamns. Ocenenie odovzdával predseda komisie a zároveň viceprezident ZSP SR Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave spolu so štátnym tajomníkom Vojtechom Ferenczom a Branislavom Borsukom, riaditeľom výstaviska MSV. Cenu za našu spoločnosť prevzal riaditeľ Úseku TPV Ing. Marek Kasina, PhD. Blahoželáme si k úspechu a veríme, že aj v ďalších ročníkoch budeme oslavovať tieto tituly.

Ďalšie ocenené výrobky boli hydraulické delaboračné zariadenie typ Hydra od spoločnosti MSM Martin s.r.o. a kyslíkový vyvíjač, medicínske zariadenie od spoločnosti Oxywise s.r.o., Piešťany. Hydraulické delaboračné zariadenie je určené na delaboráciu alebo revíziu jednotnej a delenej munície s max. silou do 50 kN.  Kyslíkový vyvíjač generuje kyslík zo stlačeného vzduchu a slúži ako alternatíva popri tradičných spôsoboch ako sú kyslíkové fľaše alebo tekutý kyslík.

Na záver si stručne predstavíme náš výrobok. 4-nápravový vozeň s otváracou strechou je určený na prepravu sypkých materiálov. Vozeň je celokovový, s celistvou rovnou podlahou, pevnými čelami, dvojdielnou otváracou strechou a dvomi otvormi s dvierkami pre čistenie vozňa. Je určený na prevádzku bez obmedzení na všetkých európskych železničných tratiach s normálnym rozchodom a pre klimatické podmienky s teplotami v rozmedzí -25°C až +40°C.

Odborná porota ocenila najmä tieto inovatívne vlastnosti Tamns-u:

 • Novinka roku 2019 z dielne Tatravagónky, momentálne jeden z najuznávanejších vagónov v rámci odbornej verejnosti (v roku 2017 boli vyrobené 2 prototypy).
 • Doposiaľ bolo v tomto roku vyrobených 65 ks.
 • Touto inovatívnou novinkou naši vývojári dokázali úplne eliminovať vlhkosť, ktorá sa do vagóna počas prepravy dostáva.
 • Vagón je šitý na mieru pre prepravcov sypkých produktov v stavebníctve (napr. sadra)
 • User friendly ovládanie pre obsluhu vagóna. Strecha sa dá otvárať až tromi rôznymi spôsobmi, čo u žiadneho iného vagóna nie je možné, a to pneumaticky, mechanicky a elektronicky. Dôkazom toho, že ide o jedinečné a inovatívne riešenie zatvárania a otvárania strechy je aj získaný úžitkový vzor. Patent, ktorý je na odklápaciu oceľovú strechu s dvojitým labyrintom pre zabezpečenie tesnosti.

6. júla 2019 (sobota) od 14:00 hod. do 23:00 hod.
AREÁL PRI AQUACITY V POPRADE

GRILOVAČKA ROKA prichádza a okrem množstva dobrého jedla, piva a pitia ju všetkým Vagonárom spríjemnia:

 • hudobná skupina SENDREIOVCI a skvelé hudobné zoskupenie MILUJEM SLOVENSKO BAND,
 • tanečno-hudobný program pod taktovkou VLADA VOŠTINÁRA s jeho zábavnými hosťami,
 • súťaže o ceny, ktorých bude určite dostatok a tiež rôzne ZÁBAVNÉ AKTIVITY, ako aj obľúbený fotokútik,
 • hokejisti HK POPRAD, Golemisti, ale aj FS VAGONÁR,
 • nebude chýbať ani DJ a určite sa bude veľa tancovať :), ale aj oddychovať v CHILL-OUT zóne,
 • ďalšie prekvapenia, o ktorých sa dozviete až priamo na mieste a ktoré prispejú k pohodovej letnej atmosfére.

REGISTRÁCIA JE SPUSTENÁ OD 17.6. DO 28.6.2019.
Viac informácii sa dozviete nielen na nástenkách, ale aj na našom facebook-u.

PODMIENKY REGISTRÁCIE:

 • zamestnanec Tatravagónky má právo nahlásiť 1 partnera/partnerku/manžela/manželku/druha/družku, max. počet osôb sú teda 2 osoby,
 • oslava NIE JE určená a nebude možné prihlásiť na túto grilovačku deti zamestnancov,
 • zamestanec Tatravagónky pri registrácii podpíše prehlásenie, že súhlasí so zrážkou zo mzdy vo výške 4 €/prihlásená osoba (tzn. max. 8 €).
 • Registračný poplatok zahŕňa vstup do areálu, stravu, pitie, hudobný a kultúrny program, darček pre každého účastníka.
 • Dodávateľ služieb zaplatí pre registrácii v hotovosti poplatok vo výške 10 €/osoba, ktorý zahŕňa vstup do areálu, stravu, pitie, hudobný a kultúrny program, darček pre každého účastníka.
 • Všetky potrebné identifikátory pre vstup do areálu a na výdaj stravy dostanú zaregistrovaní zamestnanci a dodávatelia služieb v deň konania akcie pred vstupom do areálu na základe preukázania sa ZAMESTNANECKOU KARTIČKOU SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA.

ODPORÚČANIE OD ORGANIZÁTOROV: UŽITE SI GRILOVAČKU ROKA!!!

EXPEDÍCIA SEVERÁK – 19.1.2019 (sobota) – ŠTRBSKÉ PLESO

Vydajte sa s nami na vzrušujúcu expedíciu po divokej zimnej prírode, pod krycím názvom „Severák“, na ktorej sa deti Vagonárov budú môcť stať skutočnými dobyvateľmi Severného Pólu.

Dospeláci – Vagonári sa vďaka skvelému moderátorovi Šarkanovi a hudobnejshow skupiny POLEMIC stanú dobyvateľmi tanečného priestoru pod pódiom :).
Pre všetkých dobyvateľov pripravujeme aj množstvo ďalších dobrodružstiev – či už detskú interaktívnu show s ujom Ľubom, FS VAGONÁR a ich spevácku skupinu, množstvo športových súťaží s GOLEMOM , HK Poprad a FK Poprad, ale aj psie záprahy a veľaaa ďalších prekvapení.

Čo musíte urobiť, aby ste sa mohli stať dobyvateľom?
• vyberte si pre vás a vašu rodinu vhodné nelyžiarske alebo lyžiarske lístky,  zaregistrovať sa môžete vtermíne od 4. 1. 2019 (piatok) do 11. 1. 2019 (piatok) do 15:00 hod.
• ak sa rozhodnete využiť vagonárske skibussy – dostanete lístky,
• ak s rozhodnete parkovať na dolnom parkovisku pri železničnej stanici, Štrbské Pleso – dostanete špeciálne označenie, ktoré bude potrebné mať v aute,
• v deň konania VZH 2019 si NEZABUDNITE vašu zamestnaneckú kartu,
• všetok potrebný arzenál – ako sú vstupy do areálu konania akcie, skipassy, gastro lístky – dostanete pri bráne vstupu do areálu VZH 2019 od hostesiek po preukázaní sa zamestnaneckou kartičkou spoločnosti TATRAVAGÓNKA.

Keďže každý dobyvateľský tím potrebuje realizačný tím, aj o to sa postaráme:
JEDLO A NÁPOJE POČAS CELE J EXPEDÍCIE .
ZABEZPEČENÁ JE DO PRAVA DO STREDISKA ŠPECIÁLNYMI VA GONÁRSKYMI SKIBUSSMI (grafikóny sú k dispozícii na nástenkách, informačných tabuliach a u vašich atp pracovníčok).
V CENE LÍSTKA JE ZAHRNUTÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE PRE KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA .
SKVELÉ CENY LY ŽIARSKEJ ŠKOLY A ŠKÔLKY , AKO AJ ZAPOŽIČANIA VÝSTROJE.

VYBERTE SI JEDEN Z BALÍKOV PRE DOBYVATEĽOV :

Balík Zamestnanec Manžel/ manželka Dieťa Čo obsahuje balíček
Nelyžiar 4 € 6 € 3 € Vstup do areálu, gastro služby, program na hlavnom pódiu, animácie pre deti
Nelyžiar výletník 9 €* 11 €* 8 €* Detto ako nelyžiar + spiatočný lístok na lanovku Štrbské Pleso – Chata „Solisko“
Lyžiar 13 €* 15 €* 10 €* Detto ako nelyžiar + celodenný lyžiarsky lístok platný na Štrbskom Plese

*K cene lístka je potrebné pripočítať 2 € vratnú zálohu za čipovú kartu.

EXPEDÍCIA ZAČÍNA o 10.00 h a BUDE TRVAŤ do 15.30 h.
Pre dobrodruhov, ktorí chcú byť na svahu prví, otvárame registráciu o 8.00 h.

Vidíme sa v Berlíne!

Tatravagónka chce byť prvou voľbou a aj to je jeden z  dôvodov, prečo sa už o niekoľko dní predstavíme na najvýznamnejšej výstave v rámci železničného priemyslu – INNOTRANS. Pozývame Vás do na náš stánok, ktorý sa bude nachádzať v hale 3.2a, číslo stánku 403.

 • podvozok TVP HS DBS – novinka vo vývoji. Podvozok, ktorý by mal na trati dosiahnuť rýchlosť 140 km/h.
 • 60ft InnoWaggon: Sggmmrrs.
 • Habbii(ll)ns(s) – prototypový vagón, ktorý sa vyznačuje viacerými unikátnymi vlastnosťami v rámci prepravy nákladov citlivých na poveternostné podmienky.
 • Zacens 73 m3 – izolovaná cisterna, ktorú vystavujeme v spolupráci s naším partnerom firmou GATX.
 • Sggnss 80´- LIGHT EIGHTY – jeden z našich bestsellrov. Ľahká 80-tka je vagón, ktorý je ako je zrejmé z názvu nielen ľahký, ale aj veľmi tichý.
 • Sdggmrss T3000 – vagón je určený na prepravu sedlových návesov a kontajnerov. Spoluvystavovateľom je firma MERCITALIA.
 • 90ft InnoWaggon: Sggmrss – intermodálny vagón, ktorý určite upúta všetkých návštevníkov vďaka výške klaníc. Naším partnerom v rámci prezentácie tohto vagóna je spoločnosť Innofreight.

Toho, čo môžeme ponúknuť návštevníkom výstavy je omnoho viac. Ak sa teda chystáte v čase výstavy od 18.9. do 21.9.2018 do Berlína, zastavte sa na našom stánku a môžete si vyskúšať aj novinku v podobe virtuálnej reality.
Tešíme sa na stretnutie v Berlíne!
Tím Tatravagónka

Už o niekoľko dní sa zúčastníme výstavy Czech Raildays 2018 v Ostrave.

Náš stánok nájdete na vonkajšej ploche výstaviska v sektore B 04 a hneď vedľa na trati predstavíme 1000. vyrobenú kostru Innovagóna a cisternový vagón Zacens 73 m3.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

POZÝVAME VÁS NA VAGONÁRSKE ZIMNÉ HRY 2018!

Už 20. januára 2018 (sobota) na ŠTRBSKOM PLESE!
ŠTARTUJEME REGISTRÁCIU, NA KTORÚ MÁTE ČAS PRESNE 7 KALENDÁRNYCH DNÍ…
A my Vám dáme 7 hlavných dôvodov, prečo sa zúčastniť:

 1. LYŽOVAČKA ZA SUPER CENY PRE CELÚ RODINU.
 2. FAST FOOD JEDLO A NÁPOJE LEPŠIE AKO V MCDONALDE.
 3. NEUVERITEĽNÝ MODERÁTOR ANDREJ BIČAN A JEHO PÓDIOVÁ RODINNÁ SHOW.
 4. ZÁBAVA, FOTOGRAFOVANIE, LIKOVANIE, ZDIEĽANIE – nezabudnite na #nasatatravagonka A STAŇTE SA HVIEZDOU OBRAZOVKY (Andrej Vám k tomu určite pomôže).
 5. HUDOBNÝ PROGRAM A TANCOVAČKA s: LUKÁŠ ADAMEC a jeho skupina, SMOLA A HRUŠKY, FS VAGONÁR.
 6. SÁNKOVAČKA A INÉ SNOW FUN TOOLS V PRIVÁTNOM VAGONÁRSKOM FUN PARKU.
 7. OD NÁS DOSTANETE VIAC AKO LIKE.

ZAREZERVUJTE SI TEDA 20. JANUÁR 2018 PRE SKVELÚ RODINNÚ ZÁBAVU V ČASE OD 10:00 DO 15:30 hod., kedy bude najväčšia vagonárska párty prebiehať v našom areáli priamo pod svahom Solisko na Štrbskom Plese.

Lyžovania a snowboardovania chtiví – registrácia bude otvorená od 8:00 hod., takže stihnete byť na svahu prví!

 AKO BUDE PREBIEHAŤ REGISTRÁCIA?

 1. vyberte si pre vás a vašu rodinu vhodné nelyžiarske alebo lyžiarske lístky, ktoré následne zaplatíte vašej ekonómke alebo ATP pracovníčke; zaregistrovať sa môžete v termíne od 5. 1. 2018 (piatok) do 12. 1. 2018 (piatok) do 15:00 hod.
 2. ak sa rozhodnete využiť vagonárske skibussy – dostanete lístky
 3. ak sa rozhodnete parkovať na dolnom parkovisku pri železničnej stanici Štrbské Pleso – dostanete špeciálne označenie, ktoré bude potrebné mať v aute
 4. v deň konania VZH 2018 si NEZABUDNITE vašu zamestnaneckú kartu
 5. všetok potrebný arzenál – ako sú vstupy do areálu konania akcie, skipassy, gastro lístky – dostanete pri bráne vstupu do areálu VZH 2018 od hostesiek po preukazaní sa zamestnaneckou kartičkou spoločnosti TATRAVAGÓNKA

VYBERTE SI BALÍČEK, KTORÝ VÁM NAJVIAC VYHOVUJE:

Balík Zamestnanec Manžel/ manželka Dieťa Čo obsahuje balíček
Nelyžiar 4 € 6 € 3 € Vstup do areálu, gastro služby, program na hlavnom pódiu, animácie pre deti
Nelyžiar výletník 9 € 11 € 8 € Detto ako nelyžiar + spiatočný lístok na lanovku Štrbské Pleso – Chata „Solisko“
Lyžiar 13 € 15 € 10 € Detto ako nelyžiar + celodenný lyžiarsky lístok platný na Štrbskom Plese

 

 A samozrejme:

 • zabezpečená je doprava do strediska špeciálnymi Vagonárskymi skibussmi (grafikóny sú k dispozícii na nástenkách, informačných tabuliach a u Vašich ATP pracovníčok),
 • v cene lístka je zahrnuté úrazové poistenie pre každého účastníka,
 • skvelé ceny lyžiarskej školy a škôlky, ako aj zapožičania výstroje.

 

Vážený partner,

tešíme sa na stretnutie s Vami na výstave Transport Logistics 2017 v Mníchove v našom stánku nb. 319/418 v hale B5. Zároveň Vám dávame do pozornosti, že na koľajiskách výstavy a tiež v rámci samotného výstaviska budú vystavené nasledujúce produkty:

Mapa výstaviska

Kontajnerové vagóny – Sgmmnss 45´ a Sgmmns 52´

Tieto vagóny sa vyznačujú excelentnými jazdnými vlastnosťami, nízkou hmotnosťou a nízkou prevádzkovou hlučnosťou. Pre typ Sgmmnss 45´bol použitý podvozok TVP NG-DBS, ktorý je najnovším konštrukčným riešením spoločnosti TATRAVAGÓNKA a je unikátny pre svoju energetickú úspornosť, nízku hlučnosť a znížené LCC náklady. Vagóny sa používajú predovšetkým na prepravu ťažkých kontajnerov s možnosťou využitia rôznych variácií loženia.

Tamns

Vagón je vhodný na prepravu sypkých materiálov citlivých na poveternostné vplyvy. Jeho ľahká konštrukcia z vysokopevných materiálov je obohatená o inovatívnu otváraciu strechu, ktorá chráni prepravovaný materiál. Aj preto sa vagón môže pýšiť svojím heslom: „We protect your freight“. Strechu je možné otvárať 3 rôznymi spôsobmi, a to pneumaticky, mechanicky a manuálne (manuálne otváranie je považované za záložné riešenie).

LPG 117 m3

Vagón na prepravu LPG je vďaka svojmu objemu, ktorý dosahuje 117 m3 a je najväčší vo svojej triede, budúcnosťou v preprave stlačených plynov. Pri jeho vývoji bol kladený vysoký dôraz na bezpečnosť a vagón je vybavený bezpečnostnými zariadeniami, ako je detektor vykoľajenia či nadnárazníková ochrana. Inovatívna nádrž zabezpečuje dosiahnutie vysokého objemu s bezzbytkovým vyprázdnením LPG látok.

INNOWAGON – Sggrrs 80´

Innowagon Sggrrs 80´ je veľmi ľahký vagón, ktorý ponúka moderné, univerzálne a flexibilné riešenie prepravy a je dôkazom pružnosti intermodálnej prepravy. Na koľajisku je vystavené prevedenie s klanicami, ktoré umožňuje prepravu dreva na vagóne. Klanice sú odnímateľné, a vagón tak slúži na prepravu kontajnerov. Vagón bol vyrobený v spolupráci s firmou Innofreight.

Podvozok TVP NG – DBS

Podvozok TVP NG-DBS je najnovším konštrukčným riešením Tatravagónky. Medzi jeho najvýznamnejšie výhody patrí zníženie opotrebenia dvojkolí až do 30 % a hmotnosť 5 t, ktorá je najnižša v kategórii „track friendly“ podvozkov. Hluk je v porovnaní s limitom TSI znížený a vagóny vybavené týmito podvozkami majú predpoklad pre zaradenie do kategórie veľmi tichých vagónov (podľa vyhlášky Európskej komisie EU 2015/429). Vďaka novému vedeniu dvojkolesia so zmenenou charakteristikou vypruženia a s krížovou väzbou bola výrazne zlepšená bezpečnosť proti vykoľajeniu za kvázistatických podmienok. V spolupráci s TU Berlín bola potvrdená energetická úspornosť až do 10 % v najmenších oblúkoch. U podvozka je garantovaná 100% zameniteľnosť so štandardným podvozkom radu Y25.

Koncom minulého roka bola Tatravagónka oslovená o pomoc so zaujímavým projektom. Historická cisterna, ktorá bola vyrobená ešte roku 1961 dostala nový šat v podobe nástreku začiatkom tohto roka. Tento štvornápravový vozeň Rah ČSD bol vyrobený spoločnosťou TATRA n. p. Studénka. Je to špeciálny nákladný vozeň určený na dopravu minerálnych olejov. Konštrukcia vozňa je samonosná a jeho základ tvorí nádrž z oceľového plechu. Nárazníky sú rúrové s hranatým tvarom tanierov. Valcová plechová nádoba má zvarovanú konštrukciu. Na jej chrbte je v strede dĺžky kotla umiestnený plniaci dóm s prielezom, na ňom je nainštalované poistné zariadenie proti pretlaku. Vozeň je vystrojený ručnou brzdou ovládanou z plechovej brdárskej búdky a zariadením tlakovej brzdy sústavy DAKO.

Tento vozeň je zverený do starostlivosti Klubu železničných historických vozidiel. Pri oprave vozňa bolo zistené, že pod vozňom sú zaviazané podvozky podľa výrobného štítku vyrobené v roku 1963 v Tatravagónke.

Po oprave u nás, kde bolo umiestnené aj naše firemné logo, ako sponzora opravy, bol vozeň nasadený na svoj prvý výkon v mesiaci február, kedy zabezpečoval zásobu vody pre parný rušeň pri parných jazdách v Slovenskom Raji pre fotografov z Rakúska, Nemecka a Česka. Následne bude vozeň využívaný členmi Klubu železničných historických vozidiel výlučne na nostalgických jazdách, kde  bude slúžiť ako zásobník vody pre parný rušeň, historický nákladný vozeň zaradený v požiarnom vlaku a pri nákladných fotovlakoch pre domácich a zahraničných nostalgických akciách.

V roku 2017 bude možné vidieť vozeň na akciách ako sú:

27.5. Otvorenie sezóny na Spišskom Hrade

3– 4.6 Železnica pre deti vo Vrútkach

17, 18.6. Celoslovenský zraz historických vozidiel v Bratislave

2.9. Deň Železnice v Humennom

A mnohých ďalších.

Omieľať hokejové klišé, že Poprad je liahňou hokejových talentov – to asi nie je najšťastnejší úvod akéhokoľvek článku. Preto sme sa pokúsili nájsť zopár paralel medzi spoločnosťou TATRAVAGÓNKA a. s. a hokejovým klubom HK POPRAD:

 • v porovnaní veku fabriky a HK Poprad je TATRAVAGÓNKA o 4 roky staršia,

 • ­korporátna farba spoločnosti TATRAVAGÓNKA a hokejového klubu je rovnaká – modrá,

 • obe organizácie sídlia na rovnakej ulici ako hokejový štadión – Štefánikova,

 • kapacita hokejového štadióna je dvakrát vyššia ako priemerný počet zamestnancov TATRAVAGÓNKY.

V sezóne 2016/2017 spája európskeho lídra vo výrobe nákladných železničných vagónov a hokejový klub HK Poprad ešte reklamné partnerstvo, ktoré podporuje nielen ambície hokejového klubu byť platným účastníkom extraligy, ale aj prináša rôzne benefity pre všetkých zamestnancov spoločnosti TATRAVAGÓNKA.

Pre spoločnosť TATRAVAGÓNKA je bezpečnosť zamestnancov na pracovisku jedna z kľúčových hodnôt firmy, ktorú podporujú aj rôzne aktivity v rámci spoločnosti. TATRAVAGÓNKA odmeňuje tých zamestnancov, ktorí si vážia svoje zdravie a pristupujú zodpovedne k oblasti bezpečnosti na svojom pracovisku. Už niekoľko desiatok takýchto zamestnancov spoločnosti si užilo domáce hokejové zápasy HK Poprad vo VIP priestoroch hokejového štadióna. Samozrejme ďalší zamestnanci budú takto odmenení a budú mať možnosť pozrieť si domáce hokejové zápasy zo skyboxu počas celej sezóny.

Spoločnosť TATRAVAGÓNKA taktiež rozdala svojim zamestnancom 500 ks vstupeniek na domáce hokejové zápasy, ktoré sa konali a budú konať počas prebiehajúcej sezóny 2016/2017.

Vagonárske korčuľovanie“ je ďalším benefitom, ktorý podporuje športového ducha a aktívny oddych zamestnancov spoločnosti TATRAVAGÓNKA. Tí majú možnosť dvakrát do mesiaca si bezplatne zakorčuľovať na ľade hokejového štadióna v Poprade.
„Zdravie a jeho ochrana je pre nás prioritou nielen počas pracovného procesu. Firma TATRAVAGÓNKA, okrem vyššie spomenutých benefitov, poskytuje svojim zamestnancom rôzne zvýhodnené možnosti aktívneho športovania – či sú to vstupy do fitness centra GOLEM, bezplatné poukážky na bedminton, RELAX pasy využiteľné v akomkoľvek športovom zariadení, alebo najväčšia zamestnanecká akcia určená pre lyžiarov a výletníkov – VAGONÁRSKE ZIMNÉ HRY,“ uzatvára p. Ing. Mária Vraniaková, riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti TATRAVAGÓNKA.

Vagonárske zimné hry 2017

v znamení zábavy a rodinnej pohody

21. januára 2017 10.00 – 15.30 hod.

Najvyššie položené lyžiarske stredisko ŠTRBSKÉ PLESO (zjazdovka na Hotelom FIS – Solisko Expres)
» animácie, súťaže a program s hlavnými hrdinami rozprávky Doba ľadová «
» detský moderátor Viliam spolu s maskotmi Vás bude zábavať už od príchodu «
» zabávať sa budeme aj na hlavnom pódiu spolu s moderátorom Šarkanom a DJ-om «
» zábava na snehu vo FUN ZÓNE, kde sa budete šmýkať nielen na saniach, ale na rôznych ski fun tools «
» okolo obeda sa o zábavu postará skupina HELENINE OČI «
» šport a zábava ide jednoznačne dokopy – dokážu to aj hokejisti HK Poprad a tréneri z GOLEM-u «
… a zábavu budeme aj odmeňovať

A samozrejme:
zabezpečená je doprava do strediska špeciálnymi Vagonárskymi skibussmi
(grafikóny sú k dispozícii na nástenkách BUMC-iek a u Vašich ATP pracovníčok),
v cene lístka je zahrnuté úrazové poistenie pre každého účastníka,
skvelé ceny lyžiarskej školy a škôlky, ako aj zapožičania výstroje.

TENTO ROK MENÍME FORMU REGISTRÁCIE
1. vyberte si pre vás a vašu rodinu vhodné nelyžiarske alebo lyžiarske lístky, ktoré následne
zaplatíte vašej ekonómke alebo ATP pracovníčke; zaregistrovať sa môžete v termíne
od 3. 1. do 16. 1. 2017 (pondelok) do 10:00 hod.
2. ak sa rozhodnete využiť vagonárske skibussy – dostanete lístky
3. ak sa rozhodnete parkovať na dolnom parkovisku pri železničnej stanici Štrbské Pleso
– dostanete špeciálne označenie, ktoré bude potrebné mať v aute
4. v deň konania VZH 2017 si NEZABUDNITE vašu zamestnaneckú kartu
5. všetok potrebný arzenál – ako sú vstupy do areálu konania akcie, skipassy, gastro lístky
– dostanete pri bráne vstupu do areálu VZH 2017 od hostesiek
po preukazaní sa zamestnaneckou kartičkou spoločnosti TATRAVAGÓNKA

VYBERTE SI BALÍČEK, KTORÝ VÁM NAJVIAC VYHOVUJE:

Balík Zamestnanec Manžel/manželka Dieťa Čo obsahuje balíček
Nelyžiar 4€ 6€ 3€ Vstup do areálu, gastro služby, program na hlavnom pódiu, animácie pre deti
Nelyžiar výletník 9€ 11€ 8€ Detto ako nelyžiar + spiatočný lístok na lanovku Štrbské Pleso – Chata „Solisko“
Lyžiar 13€ 15€ 10€ Detto ako nelyžiar + celodenný lyžiarsky lístok platný na Štrbskom Plese

Vagonárske zimné hry 2017

Vážený partner,
bude nám potešením, ak sa počas výstavy Innotrans 2016 stretneme na našom stánku nb. 403, v hale 3,2.
Spoločnosť Tatravagónka bude vystavovať svoje produkty na koľajisku výstavy.
Budeme sa tešiť na spoločné stretnutie!

T1/19 – Zans 98m3 – JUMBO PLUS
Vývojová novinka, udávajúca trend na trhu! Tento vagón sa dá charakterizovať odľahčením, ktoré sa odráža na jeho hmotnosti a maximálnom využitím objemu a teda prepravovaného množstva produktu. Bezkostrové prevedenie vagóna sa odrazilo na jeho hmotnosti, ktorá sa zastavila pri takomto veľkom objeme na 22t. Zároveň je vagón o 0,5 m kratší ako jeho predchodca – Zans 95m3. Aj vďaka týmto vlastnostiam je zaručený nárast prepravovaného tovaru o 6%.

T3/47 – Uagnpps 92m3
Vagón, ktorý sa dá nazvať aj obojživelníkom, nakoľko slúži na prepravu cukru a obilia. Vagón je vyšperkovaný niekoľkým unikátnymi technickými riešeniami – vďaka špeciálne navrhnutým násypným otvorom je zaručená primeraná a bezprašná dávkovateľnosť. Vagón má vnútorný potravinový náter a špeciálny odvzdušňovací ventil, ktorý reguluje podtlak, čiže je vzduchotesný. Špeciálne navrhnuté sú aj sklony na vysypávanie prepravovaného tovaru, čo znižuje aj frekvenciu čistenia a vnútornej údržby vagóna. S objemom 92m3 je najväčším obojživelníkom vo svojej triede. Vagón vieme vyrábať v rôznych prevedeniach – napr. s odklopnou strechou.

T3/48 – Snps
Tento univerzálny vagón neslúži len na prepravu dreva, ale vďaka nášmu technickému riešeniu je uspôsobený aj na prepravu kontajnerov (loženie ako pri vagóne Sggnss 60´. Na vagón sa dá uložiť drevo o rôznych dĺžkach – 2m, 2,5m, 3m, 4,5m, 5,1 m, 6m. Vagón je vybavený klanicami fa. EXTE.
Charakteristickými vlastnosťami vagóna je jeho ľahkosť (22,5 t) a je vybavený bezčelníkovými podvozkami. Špeciálne navrhnuté podvaly zabránia poškodeniu vozňa vykladačom. Podlaha vagóna je v jednej rovine, čo prispieva ku bezpečnosti a je poskladaná z plechov, ktorých hmotnosť je do 30 kg, teda garantuje zjednodušenú údržbu počas životnosti vagóna. Vagón má alternatívne prevedenie s prednou a zadnou stenou, ktoré je tiež schválené a certifikované.

T4/43 – Sggnss 80´- LIGHT EIGHTY
Tento vozeň na prepravu kontajnerov sa vyníma nižšou vlastnou hmotnosťou, zníženými nákladmi na údržbu, a svojou univerzálnosťou. Loženie vagóna je možné 30timi rôznymi kombináciami 20´, 26´, 30´, 40´, 45´, High cube, High cube pallet wide kontajnerov a výmenných a cisternových nadstavieb. Markantné zníženie vlastnej hmotnosti s unikátnou konštrukciou kostry umožňuje operátorom rapídne zvýšiť efektivitu prepravy. Úspora na trati pri prázdnom (neloženom) vlaku predstavuje 113 ton, čo je skoro 20 % hmotnosti vlaku. Odstránením kĺbového mechanizmu a teda odstránením stredného podvozku je vagón oproti štandardnému kontajnerovému vagón kratší a taktiež sa znižujú náklady na jeho obstaranie a údržbu. Vagón je vybavený kotúčovou brzdou a okrem svojej ľahkosti má ďalšiu obrovskú výhodu, a tou je jeho zaradenie medzi „Veľmi tiché vagóny“ (podľa vyhlášky Európskej komisie EU 2015/429).

T3/51 – Sggrss 80´
V spolupráci so spoločnosťou Innofreight Tatravagónka predstavuje tento intermodálny vagón, ktorý slúži na prepravu špeciálnych 20´a 40´kontajnerov. Na vagóne môžete vidieť loženie rôznych kontajnerov o rôznej dĺžke – konkrétne kontajnere Rock Trainer 30´, Mon Tainer XXl 20´a Wood Tainer XXM 13´.
-Ak vás niečo napadá, stačí aj heslovito napísať – ja to naštylizujem.

Stánok spoločnosti Tatravagónka (hala 3.2  – 403) – podvozok TVP NG-DBS
Podvozok, ktorý je najnovším konštrukčným riešením spoločnosti Tatravagónka, môžete vidieť v reálnej veľkosti priamo na našom stánku. Tento podvozok má niekoľko nezanedbateľných výhod. V prvom rade je to zníženie opotrebenia dvojkolí až do 30%. Podvozok má hmotnosť 5 t – teda najnižšiu v kategórii „track friendly“ podvozkov. Zároveň je garantovaná jeho 100% zameniteľnosť so štandardným podvozkom radu Y25. Taktiež sa nám podarilo znížiť hluk oproti limitu TSI, čo ho radí do kategórii veľmi tichých podvozkov (podľa vyhlášky Európskej komisie EU 2015/429). Vďaka novému vedeniu dvojkolesia so zmenenou charakteristikou vypruženia a s krížovou väzbou sa výrazne zlepšila bezpečnosť proti vykoľajeniu za kvázistatických podmienok. V neposlednom rade vďaka našim vykonaným porovnávacím overeniam v spolupráci s TU Berlín a VTG sa potvrdila energetická úspornosť až do 10% v najmenších oblúkoch.

 

Prezentácia

Hoci je piatok 13. považovaný za nie veľmi šťastný deň, pre mnohých budúcich absolventov SOŠT v Poprade to mohol byť práve úspešný štart do novej etapy života.

Zástupcovia najväčšieho zamestnávateľa v regióne – Tatravagónky sa stretli s budúcimi absolventmi študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, aby im predstavili profil, výrobný program a pracovné príležitosti v spoločnosti Tatravagónka, ktoré sú pre nich vhodné a v ktorých sa vedia uplatniť. „Takéto náborové ambície firiem sú úplne bežnou praxou. Študentom sme priblížili našu firmu Tatravagónka a zároveň sme získali niekoľko žiadostí o zamestnanie,“ hodnotí spoločné stretnutie so študentmi personálna riaditeľka spoločnosti, p. Mária Vraniaková.Video prezentáciaPrezentácia
Počas štúdia študenti nadobudnú teoretické znalosti o činnostiach ako ručné zváranie materiálov, programovanie a obsluha CNC strojov, obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie, programovanie a obsluha priemyselného zváracieho robota. Tento učebný obor svojou teoretickou náplňou kopíruje profesné požiadavky kladené na viaceré pracovné pozície, ktoré ponúka Tatravagónka. Absolventi sa môžu uplatniť na viacerých úsekoch v spoločnosti Tatravagónka – či už na oddelení technickej prípravy výroby, oddelení vývoja a konštrukcie, ale aj priamo na riadiacich pozíciách vo výrobe závodu. „Je dôležité, aby šikovní mladí a perspektívni ľudia ostávali v regióne, kde vyštudovali a kde si vďaka svojmu vzdelaniu vedia nájsť relatívne ľahko uplatnenie. My im takúto možnosť ponúknuť vieme a naozaj chceme, aby poznali našu spoločnosť Tatravagónka ako silného a stabilného zamestnávateľa. Množstvo absolventov SOŠT v Poprade pracuje v Tatravagónke a je našou povinnosťou ďalej rozvíjať spoluprácu so „strojárskymi“ strednými školami,“ hovorí Mária Vraniaková.
Prezentácia
„Študentom sme ozrejmili nielen našu ponuku pracovných miest, ale predstavili sme im Tatravagónku v širších súvislostiach. Sme najväčší európsky výrobca železničných nákladných vagónov a podvozkov, naši konštruktéri pracujú s najmodernejších vývojovými softvérmi v tomto odvetví a firma investuje do pokrokového technologického vybavenia – napr. za tento a budúci rok viac ako 18 mil. euro,“ uzatvára p. Vanda Kandrová, špecialistka na nábor v spoločnosti Tatravagónka.

Spoločnosť Tatravagónka a.s. získala koncom mesiaca máj cenu, ktorú udeľuje Zväz strojárskeho priemyslu, „Strojársky výrobok roka 2015“.
Ocenenie získal vagón, ktorý sa v Poprade nielen vyrába, ale je výsledkom inovatívneho prístupu konštruktérov spoločnosti Tatravagónka. Vo firme, ale ani v Európe vagón nenazve nikto inak ako „Ľahká osemdesiatka“, resp. „Light Eighty“. Vozeň je určený na prepravu kontajnerov a podstatná inovácia tkvie v zmene podvozka a vo výraznej úspore hmotnosti.

Operátori kombinovanej dopravy a prevádz­kovatelia kontajnerových terminálov pôsobia­ci vo svete intermodálnej prepravy vedia, že na­príklad pri zaťažení nápravy 22,5 ton môže mať vozeň s nákladom hmotnosť max. 90 ton. A to znamená, že čím vyššiu hmotnosť má samot­ný vagón, tým menšie množstvo nákladu mô­že previezť a naopak.IMG_2822Odovzdavanie
Výsledkom práce zamestnancov spoločnosti Tatrava­gónka je výroba 80-stopového vozňa s vlastnou hmotnosťou iba 21 500 kg, čo je obrovský úspech, pretože pre porovnanie napríklad va­gón Sgnss 60´ (60-stopový vagón) má hmot­nosť 19 ton a kĺbová 80-ka až 27,5 ton.b Konštrukčná kancelária firmy patrí dlhodobo k špičkám vo svojom obore – riešenia navrhnuté v Poprade oceňujú zákazníci z Nemecka, Švajčiarska, Francúzska, Švédska – teda vagóny spod Tatier brázdia koľaje po celej Európe.

UNIKÁTNA KONŠTRUKCIA

Tento najvyužívanejší vozeň na prepravu kon­tajnerov sa vyznačuje nižšou vlastnou hmot­nosťou, vysokou úložnou nosnosťou a veľkou univerzálnosťou. Naloženie vagóna je možné riešiť 30-timi rôznymi kombináciami 20´, 26´, 30´, 40´, 45´, High cube, High cube pallet wide kontajnerov a výmenných a cisternových nad­stavieb. Markantné zníženie vlastnej hmotnos­ti s unikátnou konštrukciou kostry umožňuje operátorom rapídne zvýšiť efektivitu prepravy. Úspora na trati pri prázdnom vlaku predstavu­je 113 ton, čo je skoro 20 percent hmotnosti vla­ku. Odstránením kĺbového mechanizmu, a te­da odstránením stredného podvozka, sa znižujú aj náklady na obstaranie a údržbu vagóna. Va­gón dosahuje najvyššiu rýchlosť 100/120 km/h (22,5 t/20 t/nápr.).
„Ocenenie cenou ,Strojársky výrobok roka 2015‘ na MSV v Nitre je pokračovaním kontinuálneho vývoja našej konštrukčnej kancelárie. Je to stvár­nenie požiadavky našich zahraničných zákazní­kov. Oceňujú invenciu a prístup našich ľudí, čo ma zvlášť teší. V tíme na úseku vývoja a konštrukcie pracujú naozaj kreatívni, šikovní a technicky veľmi zdatní kolegovia, preto naša konštrukčná kancelária má naozaj veľmi zvučné meno u našich zahraničných partnerov,“ povedal generálny riaditeľ firmy Matúš Babík.

TLAČOVÁ SPRÁVA POPRAD      16. 5. 2012

Tlačova správa - Logo Tatravagónka

Optifin Invest – stopercentný vlastník jediného výrobcu železničných vagónov a podvozkov na Slovensku a jedeného z najväčších v Európe, popradskej Tatravagónky, uskutočnil v poradí už tretiu zahraničnú akvizíciu. Po akvizícii spoločností Fabryka Wagónow Gniewczyna, Poľská republika v roku 2009 a Bratstvo Subotica, Srbská republika v roku 2011, nadobudol 100 percent obchodných podielov nemeckej spoločnosti ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG, Landsberg. Transakcia bola vykonaná so spätnou účinnosťou od 1.1.2012. V zmysle dohody oboch strán hodnota transakcie nebude zverejnená.

ELH Eisenbahnlaufwerke Halle Verwaltungs GmbH patrí medzi najmodernejšie fabriky na vývoj a výrobu podvozkov v Európe. Spoločnosť bola založená ako opravárenský podnik spoločnosti Deutsche Bahn AG, ktorý sa v roku 1998 transformoval na ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH. & Co. KG. Od roku 1999 prebieha výroba podvozkov použitím najnovších technológií v novovybudovanej fabrike so súčasnou rozlohou 24 000 m² v nemeckom Landsbergu. Výrobná kapacita podniku je 3 000 podvozkov ročne. Nová akvizícia umožní spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad rozšíriť svoje produktové portfólio o rôzne typy 3-nápravových podvozkov a podvozkov so zabudovanou kotúčovou brzdou. Nadobudnutím spoločnosti ELH získa spoločnosť Tatravagónka zdravý a výkonný podnik, ktorý ponúka rozmanité možnosti. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo aj v týchto ekonomicky ťažkých časoch výrazne redukovať cudzie zadlženie spoločnosti a zároveň odovzdať firmu s dobrým potenciálom pre budúci rozvoj produktového portfólia. Ako jeden z najväčších výrobcov železničných nákladných vozňov v Európe je spoločnosť Tatravagónka a.s. pre ELH tým správnym majiteľom“, vyjadril sa ohľadom predaja spoločnosti Andreas Göer, vlastník 70 percentného obchodného podielu spoločnosti ELH a majiteľ AAE Holding AG.

Bc. Janečková Zuzana
Head of PR and marketing dep.

Vážené dámy a vážení páni,

rok 2014 bol pre našu spoločnosť veľmi úspešný. Podarilo sa nám zúročiť všetky naše doterajšie skúsenosti a zručnosti a pretaviť ich do výborných výsledkov. V tomto roku sme viac ako doteraz pociťovali správnosť našich rozhodnutí o posilňovaní vlastných konštrukčných kapacít a minimalizácie závislosti od nakupovaných technických riešení.

Rok 2014 sa niesol v trende zvyšovania produkcie vagónov a podvozkov. Z pohľadu vagónov sa nám podarilo pokoriť magickú hranicu 2 000 vagónov a tým sa dostať na úroveň rokov pred krízou. Taktiež výroba podvozkov zaznamenala prudký nárast. Toto množstvo vagónov a podvozkov bolo dosiahnuté aj vďaka plynulým nábehom nových projektov. Na strane vagónov to bol nábeh obilninového vagóna, modulárneho vagóna, vagóna Habiilns a v oblasti podvozkov to bol úspešný nábeh výroby bezčelníkových podvozkov, po ktorých je v súčasnosti zvýšený dopyt na trhu. Plynulosť týchto nábehov nás uistila v tom, že opatrenia, ktoré sme urobili, boli správne a v nastolenom trende budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Logickým vyústením tohto úspešného roku boli tržby, ktoré prekročili hodnotu 200 mil. EUR. Týmto výsledkom sa len upevnilo naše postavenie popredného európskeho výrobcu nákladných železničných vagónov. Na jednej strane zvýšený obrat a na druhej strane pokračujúca úspešná realizácia úspor najmä v oblasti nákupu rozhodujúcich materiálov a komponentov a taktiež úspešný proces optimalizácie výrobných nákladov nám dovolili dosiahnuť zisk pred zdanením presahujúci 11 mil. EUR.

Dosiahnutie týchto výborných výsledkov nám umožnilo úspešne sa popasovať aj s nie príliš pozitívnymi vplyvmi z hospodárenia dcérskych spoločností, ktoré vyústili do tvorby opravných položiek k vybraným finančným investíciám.

Tento úspech by nebol možný bez našich výnimočných ľudí. Touto cestou sa im chcem poďakovať za odvedenú prácu, fl exibilitu a nasadenie pri plnení každodenných úloh a riešení problémov, s ktorými sme sa stretávali. Poďakovanie patrí aj všetkým našim obchodným partnerom a dodávateľom za korektné vzťahy, dlhodobú spoluprácu a podporu nášho podnikania.

Ing. Matúš Babík
generálny riaditeľ

Celú ročnú správu nájdete tu.

POŽIADAVKY NA WEBSTRÁNKU

 • GRAFIKA
  • v rámci dizajn manuálu spoločnosti
  • nadčasová, moderná, dynamická, reprezentujúca spoločnosť a jej hodnoty
  • mala by odrážať postavenie spoločnosti ako lídra na európskomtrhu
  • podmienka: použitie loga s odkazom na landpage
  • privítame vytvorenie viacerých šablón, ktoré by sa dali prípadne meniť podľa potrieb spoločnosti
 • OBSAHOVÁ NÁPLŇ
  • V plnej réžii TvP – podmienkou je jednoducho a intuitívne ovládaný editovateľný priestor v admin rozhraní
  • Menu, kategórie a články – základná schéma bude dodaná od TvP – je potrebné počítať s 5 – 6 hlavnými obsahovými témami, ktoré sa budú členiť na kategórie a sekcie
  • Z obsahovej stránky bude webstránka naplnená aj audiovizuálnymi výstupmi (3D animácie, krátke prezentačné videá o spoločnosti, príp. 3D prehliadka) – tieto videá dodá TvP
 • WIDGETY
  • Stránka by mala obsahovať nasledujúce nástroje a widgety určené pre potreby jednotlivých oddelení a úsekov spoločnosti:
  • Kontaktný formulár v rovnakom dizajne, avšak s rôznymi obsahovými náplňami prihliadnuc na potreby úsekov
  • „Aktuálne voľné pracovné miesta“ – graficky a dizajnovo spracované tak, aby sa dal tento odkaz jednoducho nahrať na webové reklamné portály (profesia.sk….)
  • Samostatná zóna pre všeobecné dokumenty, ktoré by sa mali dať ľahko stiahnuť pre potreby zákazníkov a dodávateľov
  • Editovateľné odborné fórum s možnosťou prihlásenia sa
  • Kontaktný formulár s možnosťou nahrania fotografií, resp. obrázkov
  • Možnosť prihlásenia sa užívateľov na odber noviniek – rozdeliť podľa cieľových skupín (dodávatelia, zákazníci, potenciálni zamestnanci, študenti, odborníci)
 • SEO optimalizácia
  • Vzhľad a programovanie webstránky musí byť v štandarde požadovanom na SEO optimalizáciu – kľúčové slová, prelinky a forma budovania SEO bude upresnená po výbere
  • Stránka by nemala obsahovať žiadne flash formy prezentácie
  • Stránka musí byť google friendly
  • Stránka sa musí správne zobrazovať v rámci prehliadania na smartfónoch, tzn. musí byť responzívna
  • Momentálne nie je požiadavka na PPC kampane v rámci firemnej webstránky
  • Stránka bude prelinkovaná min. 1 odkazom na sesterské weby spoločnosti
  • Prelinkovanie jednotlivých stránok a obsahov v rámci stránky a aj na iné webstránky je podmienkou (počet prelinkov bude upresnený po výbere) – jednou z požiadaviek
   je min. 1 prelink v rámci každej obsahovej stránky a kategórie
  • Prelinkovanie a možnosť zverejňovania skrátených odkazov na sociálnych médiách
 • JAZYKOVÉ MUTÁCIE
  • Je potrebné pripraviť priestor na 4 jazykové mutácie webu – SJ, AJ, NJ, RJ
 • EXTRA POŽIADAVKY
  • Možnosť intranetu pre zamestnancov spoločnosti – túto možnosť naceniť extra v rámci ponuky
  • Vývoj jednoduchej aplikácie na výpočet ekologickosti, hluku, prepravovaného množstva, váha vs. objem – pri tejto požiadavke nie je dôležité zadanie, ale dodanie aplikácie, ktorá je jednoducho editovateľná bežným užívateľom
  • Poskytovateľ servera bude upresnený po výbere
  • Zhodnotenie možnosti prepojenia webstránky s programami, ktoré sa využívajú v rámci TvP
  • Krátky prieskum konkurenčných webov a zhodnotenie dodávateľa webstránky
  • Odporúčania v rámci tvorby SEO a ďalších krokov pre udržanie dizajnu a pokroku v rámci firemnej prezentácie
  • Servis a hotline na update a riešenie problémov v rámci webstránky spoločnosti
  • Vytvorenie min. 10 admin prístupov – ako prispievateľov po obsahovej stránke a 2 superadmin prístupov
  • Zaškolenie na admin prístupy a superadmin prístupy
  • Min. 3 referencie tvorby webstránky

Termín ukončenia výberového konania: 30.11.2015

Kontakt: marketing@tatravagonka.sk

ZADANIE NA VYTVORENIE ANALÝZY A BUDÚCEHO SMEROVANIA FIREMNEJ KULTÚRY SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA POPRAD

Zámer zadania:
Cieľom tohto zadania je vytvorenie reálneho a nezávislého pohľadu na momentálnu formu a aspekty firemnej kultúry spoločnosti Tatravagónka. Výsledkom zadania by mal byť objektívny zámer a súhrn krokov potrebných k vytvoreniu firemnej kultúry vychádzajúcej nielen z interného prostredia spoločnosti, ale taktiež odrážajúcej jej súčasné trhové postavenie a význam, nielen v rámci regiónu

Požiadavky spoločnosti:
Vypracované zadanie by malo tematický vo viacerých rozpracovaných bodoch odpovedať a dať stručný popis postupu k daným zadaniam:

 • Analýza súčasnej kultúry spoločnosti TATRAVAGÓNKA (Kde sme dnes?)
 • Definícia jedinečnosti a spoločných cieľov v budúcnosti
 • Definícia kultúry spoločnosti TATRAVAGÓNKA v budúcnosti (Kde sa chceme dostať?)
 • Plán preklenutia medzery medzi 1) a 3) a nevyhnutnej transformácie k budúcemu
  unikátnemu “corporátnemu spiritu” TATRAVAGÓNKY (Ako sa tam dostaneme?)
 • Definícia internej a externej komunikácie nového corporate spiritu TATRAVAGÓNKY
 • Implementácia: transformácia a motivácia celej spoločnosti TATRAVAGÓNKA
 • Ohodnotenie výsledkov a úprava (korektúra) implementácie novej kultúry


Časový harmonogram:

Súčasťou vypracovaného zadania by mal byť časový harmonogram s postupnosťou jednotlivých krokov, ktoré by mali viesť k požadovanému výsledku analýzy a riadenej tvorby firemnej kultúry.
Spoločnosť momentálne nemá určený časový rámec na celý priebeh projektu.

Referencie:
Nevyhnutnou súčasťou návrhu riešenia vyššie uvedených tém je časť, ktorá sa bude venovať referenciám predkladateľa ponuky. K min. 3 referenciám prosíme uviesť webovú stránku
spoločnosti, názov realizovaného projektu a kontaktnú osobu, ktorá by za danú spoločnosť vedela poskytnúť v prípade potreby spätnú väzbu na ukončenú spoluprácu.

Deadline predkladania návrhov na riešenie zadania:

 • 15. mája 2016
 • Vypracované zadanie postačuje zaslať e-mailom na adresu – petra.starovicova@tatravagonka.sk

Kontaktné údaje:
Petra Starovičová
petra.starovicova@tatravagonka.sk

Základné informácie o spoločnosti:
Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe. Má za sebou viac ako 94 rokov
skúsenosti v strojárenskom priemysle, kde si našla svoje pevné miesto vďaka moderným, neustále sa vyvíjajúcim technológiám, kvalitným konštrukciám, kvalifikovanej pracovnej sile a stabilným obchodným partnerom.
Schopnosťou konštrukčne zhotoviť akýkoľvek vozeň sa stávame spoľahlivým partnerom pre železnice nielen po celej Európe, čo tvorí predpoklad na naplnenie výrobného programu do
budúcich rokov. Veríme, že tie budú rovnako úspešné ako rozbehnutý trend. Našim cieľom je byť pružným a uznávaným dodávateľom nákladných vozňov a dominantným výrobcom nákladných železničných vagónov a podvozkov.

MISIA SPOLOČNOSTI
Poslaním spoločnosti je byť spoľahlivým partnerom schopným splniť individuálne, špecifické požiadavky každého zákazníka bez ohľadu na čas, opierajúc sa o dlhoročnú tradíciu vlastného vývoja a konštrukcie.

POPRAD, 16. marca 2016

POLITIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tatravagónka sa zaväzuje konať zodpovedným spôsobom s ohľadom na životné prostredie. Aby sme dosiahli tento výsledok:

 1. Zabezpečujeme to, že naše výrobky, činnosti a služby sú v súlade s príslušnou environmentálnou legislatívou a nariadeniami.
 2. Udržiavame a neustále zlepšujeme naše systémy riadenia ochrany životného prostredia, aby boli v súlade s prísnejšími požiadavkami, ktoré požadujú konkrétne trhové alebo miestne nariadenia.
 3. Vykonávame naše činnosti spôsobom, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom recyklácie, konzervácie zdrojov, ochrany pred znečistením, vývoja výrobkov a propagácie environmentálnej zodpovednosti medzi našimi zamestnancami.
 4. Zodpovedne riadime používanie nebezpečných materiálov v spojitosti s našimi činnosťami, výrobkami a službami.

POLITIKA KVALITY
Tatravagónka sa zaväzuje získať si lojalitu zákazníkov prostredníctvom poskytovania výrobkov, služieb a spolupráce najvyššej kvality a s najvyššou hodnotou. Aby sme dosiahli tento výsledok:

 1. Vynakladáme maximálne úsilie s cieľom predpovedať očakávania zákazníka. Sme si vedomí požiadaviek našich zákazníkov a sme pripravení ich plniť.
 2. Staráme sa o vysoko motivovaný tím zamestnancov, ktorý dokáže zaručiť zákazníkom najrýchlejšiu reakciu a výnimočnú kvalitu výrobkov a služieb.
 3. Tvoríme princípy zamerané na procesy, ktoré sú základom pre zvýšenie účinnosti riadenia. Zlepšovanie procesov je spôsob, ako splniť a uspokojiť našich zákazníkov, ako splniť očakávania akcionárov, a ako dosiahnuť stanovené ciele.
 4. Prijímame rozhodnutia týkajúce sa riadenia kvality, ktoré vychádzajú z komplexných a efektívnych analýz externých a interných informácií, a ktoré sú dopĺňané zavádzaním preventívnych a nápravných opatrení.
 5. S našimi dodávateľmi udržiavame transparentné vzťahy, ktoré sú dôležitou súčasťou korporatívnej kultúry. Riadime sa pravidlami, ktoré prinášajú vzájomné výhody.
 6. Udržiavame a neustále zlepšujeme účinnosť našich procesov, výrobkov a služieb s cieľom dodržiavať normy riadenia kvality a legislatívne záväzné normy, ktoré požadujú konkrétne trhy.

POLITIKA BOZP
Tatravagónka sa zaväzuje využívať také postupy BOZP, ktoré umožňujú našim zamestnancom pracovať bez zranení a ochorení. Aby sme dosiahli tento výsledok:

 1. Zabezpečujeme, aby naše činnosti boli v súlade s platnými nariadeniami BOZP a v prípade potreby zavádzame dodatočné kontroly za účelom splnenia podnikových požiadaviek.
 2. Zabezpečujeme, aby boli vedúci pracovníci aj ostatní zamestnanci oboznámení s postupmi, ktorých cieľom je predchádzanie pracovných úrazov a chorôb z povolania.
 3. Máme zavedený systém riadenia BOZP, ktorý zabezpečuje neustále zlepšovanie prostredníctvom posudzovania rizík a ohlasovania pracovných výkonov.
 4. . Poskytujeme wellness programy, ktoré prispievajú k produktivite, zdraviu a dobrému stavu našich zamestnancov

ĽUDSKÉ PRÁVA A PRACOVNÁ POLITIKA
Tatravagónka rešpektuje základné princípy uvedené v  Univerzálnej deklarácii ľudských práv. Základné hodnoty a kultúra spoločnosti Tatravagónka odrážajú záväzok spoločnosti týkajúci sa etických obchodných praktík a vhodného pracovného prostredia. Naše postupy a praktiky si vyžadujú vykonávanie našich obchodných činností s nekompromisnou integritou a propagáciu ľudských práv v rámci sféry vplyvu spoločnosti.

 1. . Dobrovoľný výber zamestnania
  Podporujeme elimináciu všetkých foriem nútenej práce alebo nedobrovoľnej práce väzňov.
 2. Zákaz detskej práce
  Tatravagónka je proti akejkoľvek forme zneužívania detskej práce a nezamestnáva detskú pracovnú silu a podporuje elimináciu zneužívania detskej pracovnej sily.
 3. Minimálne mzdy
  Naši zamestnanci dostavajú mzdy a odmeny, ktoré spĺňajú alebo prevyšujú zákonom nariadené minimum.
 4. Pracovný čas:
  Nepožadujeme od našich zamestnancov, aby pracovali viac, ako je maximálny počet odpracovaných hodín stanovený miestnymi zákonmi.
 5. Žiadna diskriminácia
  Tatravagónka podporuje a schvaľuje elimináciu diskriminačných praktík ohľadne zamestnania a propaguje rôznorodosť vo všetkých oblastiach svojich obchodných činností. Naše postupy zakazujú diskrimináciu na základe rasy, farby pokožky, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, pohlavnej identity a prejavu, národnosti, náboženstva, telesných nedokonalostí, vojenskej príslušnosti, štátnej príslušnosti alebo akejkoľvek zvýhodnenej skupiny
 6. Zákaz nevhodného alebo neľudského zaobchádzania
  Fyzické zneužívanie, týranie alebo akékoľvek vyhrážky sú zakázané. Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých našich zamestnancov.
 7. Sloboda združovania sa
  Rešpektujeme práva zamestnancov združovať sa v odborových zväzoch v súlade s miestnymi zákonmi a zavedenými postupmi.
 8. Obchodný poriadok
  Dodávatelia spoločnosti Tatravagónka sú povinní podporovať a propagovať základné ľudské práva uvedené v tomto dokumente.

Ciele týkajúce sa ochrany životného prostredia, kvality, zdravia, bezpečnosti pri práci a samotnej práce sú prijímané a definované každý rok na základe požiadaviek manažmentu a spoločnosti. Tatravagónka je v procese získania certifikátu environmentálneho riadenia ISO 14000.

politics_tvp_sj
Ing. Matúš Babík
Generálny riaditeľ