29. júna 2016

Vyznamné ocenenie pre výrobcu vagónov spod Tatier

Spoločnosť Tatravagónka a.s. získala koncom mesiaca máj cenu, ktorú udeľuje Zväz strojárskeho priemyslu, „Strojársky výrobok roka 2015“.
Ocenenie získal vagón, ktorý sa v Poprade nielen vyrába, ale je výsledkom inovatívneho prístupu konštruktérov spoločnosti Tatravagónka. Vo firme, ale ani v Európe vagón nenazve nikto inak ako „Ľahká osemdesiatka“, resp. „Light Eighty“. Vozeň je určený na prepravu kontajnerov a podstatná inovácia tkvie v zmene podvozka a vo výraznej úspore hmotnosti.

Operátori kombinovanej dopravy a prevádz­kovatelia kontajnerových terminálov pôsobia­ci vo svete intermodálnej prepravy vedia, že na­príklad pri zaťažení nápravy 22,5 ton môže mať vozeň s nákladom hmotnosť max. 90 ton. A to znamená, že čím vyššiu hmotnosť má samot­ný vagón, tým menšie množstvo nákladu mô­že previezť a naopak.IMG_2822Odovzdavanie
Výsledkom práce zamestnancov spoločnosti Tatrava­gónka je výroba 80-stopového vozňa s vlastnou hmotnosťou iba 21 500 kg, čo je obrovský úspech, pretože pre porovnanie napríklad va­gón Sgnss 60´ (60-stopový vagón) má hmot­nosť 19 ton a kĺbová 80-ka až 27,5 ton.b Konštrukčná kancelária firmy patrí dlhodobo k špičkám vo svojom obore – riešenia navrhnuté v Poprade oceňujú zákazníci z Nemecka, Švajčiarska, Francúzska, Švédska – teda vagóny spod Tatier brázdia koľaje po celej Európe.

UNIKÁTNA KONŠTRUKCIA

Tento najvyužívanejší vozeň na prepravu kon­tajnerov sa vyznačuje nižšou vlastnou hmot­nosťou, vysokou úložnou nosnosťou a veľkou univerzálnosťou. Naloženie vagóna je možné riešiť 30-timi rôznymi kombináciami 20´, 26´, 30´, 40´, 45´, High cube, High cube pallet wide kontajnerov a výmenných a cisternových nad­stavieb. Markantné zníženie vlastnej hmotnos­ti s unikátnou konštrukciou kostry umožňuje operátorom rapídne zvýšiť efektivitu prepravy. Úspora na trati pri prázdnom vlaku predstavu­je 113 ton, čo je skoro 20 percent hmotnosti vla­ku. Odstránením kĺbového mechanizmu, a te­da odstránením stredného podvozka, sa znižujú aj náklady na obstaranie a údržbu vagóna. Va­gón dosahuje najvyššiu rýchlosť 100/120 km/h (22,5 t/20 t/nápr.).
„Ocenenie cenou ,Strojársky výrobok roka 2015‘ na MSV v Nitre je pokračovaním kontinuálneho vývoja našej konštrukčnej kancelárie. Je to stvár­nenie požiadavky našich zahraničných zákazní­kov. Oceňujú invenciu a prístup našich ľudí, čo ma zvlášť teší. V tíme na úseku vývoja a konštrukcie pracujú naozaj kreatívni, šikovní a technicky veľmi zdatní kolegovia, preto naša konštrukčná kancelária má naozaj veľmi zvučné meno u našich zahraničných partnerov,“ povedal generálny riaditeľ firmy Matúš Babík.

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?