14. apríla 2022

Súťaž „Najzručnejší prvák“

Podporovať záujem mladých ľudí o strojárske vzdelanie je kľúčom k rozvoju celého odvetvia. Tešíme sa, že náš partner SOŠ Technická v Poprade vytvára množstvo aktivít za účelom zatraktívnenia štúdia a radi ich v tom podporujeme.
Prvý ročník súťaže „Najzručnejší prvák“ umožnil žiakom odprezentovať svoje vedomosti a hlavne nadobudnuté zručnosti. Úlohou bolo vyrobiť funkčné kladivko podľa priloženej výkresovej dokumentácie. Výherca mohol byť len jeden, avšak nové vedomosti a zručnosti nadobudli všetci účastníci.

To bolo napokon cieľom tohto skvelého podujatia.

Výhercom súťaže srdečne blahoželáme!

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?