AKVIZÍCIA SPOLOČNOSTI TŽV GREDELJ d.o.o., CHORVÁTSKO

Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. nadobudla 100 % podiel v spoločnosti TŽV GREDELJ d.o.o.
v Chorvátsku v konkurznom konaní voči TŽV GREDELJ d.o.o. ako úpadcovi v rámci plnenia
schváleného reštrukturalizačného plánu. Záujmom vedenia spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. je
využiť potenciál výrobného podniku nákladných železničných podvozkov a vagónov, rozvíjať
opravy a údržbu osobných vozňov, lokomotív a elektrických a dieselových motorových jednotiek.
Akvizícia TŽV GREDELJ d.o.o. poskytne spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. infraštruktúru pre
vstup na trh výroby vagónov pre osobnú železničnú prepravu.

TŽV GREDELJ d.o.o., Záhreb, Chorvátsko je spoločnosť so 125-ročnou históriou v oblasti
výroby a opráv pre osobný a nákladný železničný priemysel. Areál spoločnosti s rozlohou 352 tis.
m2 patrí medzi najmodernejšie fabriky v tejto časti Európy. Spoločnosť TŽV GREDELJ d.o.o. sa
zaoberá vývojom a výrobou nových železničných vozňov, poskytuje aj ich opravy a revízie.
Spoločnosť TŽV GREDELJ d.o.o. je od roku 2012 v insolvencii.

Tatravagónka Tlmače spol. s r.o. a Slovenské energetické strojárne a.s. (skrátene SES a.s.) sa dohodli na kúpno-predajnej transakcii, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k časti podniku SES a.s. k 30. 7. 2021. Spoločnosť Tatravagónka Tlmače spol. s r. o. prevezme časť podniku SES a.s. s jej hnuteľným, nehnuteľným majetkom, niektorými vzťahmi súvisiacimi s prevádzkou výrobného areálu, ako aj pracovno-právnymi povinnosťami voči približne stopäťdesiatim zamestnancom. Po dohode zmluvných strán nebude hodnota transakcie zverejnená.

Spoločnosť Tatravagónka Tlmače spol. s r. o. plánuje vo veľmi krátkom čase vybaviť prevádzku potrebnou technológiou, stabilizovať a posilniť pracovný kolektív a do konca tohto roka zahájiť strojársku sériovú výrobu. Celkový počet zamestnancov by sa mal v roku 2022 približovať k 550, čo predstavuje nárast o 400 nových pracovníkov v priebehu jedného roka. Spoločnosť plánuje posilniť pracovný kolektív najmä odbornými strojárskymi pracovníkmi ako zvárač, sústružník, inšpektor kvality, atď.

Spoločnosť Tatravagónka a.s. je stopercentným vlastníkom spoločnosti Tatravagónka Tlmače, spol. s r.o., prevádzkareň Orlov (pôvodne PL-Profy spol. s r. o., Orlov) . Uvedená akvizícia a vytvorenie novej prevádzkarne Tatravagónka Tlmače spol. s r.o., prevádzkareň Tlmače posilní výrobné kapacity produkcie pre nákladný železničný priemysel v skupine Tatravagónka Poprad a.s.