16. septembra 2021

PRÍRASTOK V RODINE

Tatravagónka Tlmače spol. s r.o. a Slovenské energetické strojárne a.s. (skrátene SES a.s.) sa dohodli na kúpno-predajnej transakcii, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k časti podniku SES a.s. k 30. 7. 2021. Spoločnosť Tatravagónka Tlmače spol. s r. o. prevezme časť podniku SES a.s. s jej hnuteľným, nehnuteľným majetkom, niektorými vzťahmi súvisiacimi s prevádzkou výrobného areálu, ako aj pracovno-právnymi povinnosťami voči približne stopäťdesiatim zamestnancom. Po dohode zmluvných strán nebude hodnota transakcie zverejnená.

Spoločnosť Tatravagónka Tlmače spol. s r. o. plánuje vo veľmi krátkom čase vybaviť prevádzku potrebnou technológiou, stabilizovať a posilniť pracovný kolektív a do konca tohto roka zahájiť strojársku sériovú výrobu. Celkový počet zamestnancov by sa mal v roku 2022 približovať k 550, čo predstavuje nárast o 400 nových pracovníkov v priebehu jedného roka. Spoločnosť plánuje posilniť pracovný kolektív najmä odbornými strojárskymi pracovníkmi ako zvárač, sústružník, inšpektor kvality, atď.

Spoločnosť Tatravagónka a.s. je stopercentným vlastníkom spoločnosti Tatravagónka Tlmače, spol. s r.o., prevádzkareň Orlov (pôvodne PL-Profy spol. s r. o., Orlov) . Uvedená akvizícia a vytvorenie novej prevádzkarne Tatravagónka Tlmače spol. s r.o., prevádzkareň Tlmače posilní výrobné kapacity produkcie pre nákladný železničný priemysel v skupine Tatravagónka Poprad a.s.

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?