01. októbra 2021

Prírastok v rodine

AKVIZÍCIA SPOLOČNOSTI TŽV GREDELJ d.o.o., CHORVÁTSKO

Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. nadobudla 100 % podiel v spoločnosti TŽV GREDELJ d.o.o.
v Chorvátsku v konkurznom konaní voči TŽV GREDELJ d.o.o. ako úpadcovi v rámci plnenia
schváleného reštrukturalizačného plánu. Záujmom vedenia spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. je
využiť potenciál výrobného podniku nákladných železničných podvozkov a vagónov, rozvíjať
opravy a údržbu osobných vozňov, lokomotív a elektrických a dieselových motorových jednotiek.
Akvizícia TŽV GREDELJ d.o.o. poskytne spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. infraštruktúru pre
vstup na trh výroby vagónov pre osobnú železničnú prepravu.

TŽV GREDELJ d.o.o., Záhreb, Chorvátsko je spoločnosť so 125-ročnou históriou v oblasti
výroby a opráv pre osobný a nákladný železničný priemysel. Areál spoločnosti s rozlohou 352 tis.
m2 patrí medzi najmodernejšie fabriky v tejto časti Európy. Spoločnosť TŽV GREDELJ d.o.o. sa
zaoberá vývojom a výrobou nových železničných vozňov, poskytuje aj ich opravy a revízie.
Spoločnosť TŽV GREDELJ d.o.o. je od roku 2012 v insolvencii.

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?