späť na vagónyPlošinové

Saghmmns-ty

Vozeň Saghmmns-ty je 6-nápravový špeciálny plošinový vozeň s odoberateľným ložným rámom, určený na prepravu brám a zvitkov plechu. Po odobratí
ložného rámu môže vozeň slúžiť aj na prepravu kontajnerov 1×40 ́, 2×20 ́alebo 1×20 ́. Ložný rám je konštruovaný na prepravu 5 zvitkov (1×40 t, 2×45 t
a 2×15 t) a na prepravu brám dĺžky do 12 m. Bramy sú nakladané na ložný rám zhora a je ich možné stohovať v 4 vrstvách nad sebou. V priečnom smere
sú zvitky zaistené pomocou systému odpružených lamiel a bramy pomocou bočných odoberateľných klaníc. Vozeň vyhovuje predpisom TSI-WAG,
platným vyhláškam UIC, odporúčaniam ERRI, dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave AVV (RIV), normám
EN. Vozeň je určený na prevádzku bez obmedzení na všetkých európskych železničných tratiach s normálnym rozchodom a pre klimatické podmienky
s teplotami T1 (-25 C°+40 C°) podľa TSI-WAG. Vozeň spĺňa podmienky pre označenie GE, podľa TSI-WAG.

Chcem vedieť viac
;

Technická špecifikácia

Rozchod 1435 mm
Vlastná hmotnosť 35 t
Hmotnosť loženého vozňa 135 t
Max. hmotnosť na nápravu 22,5 t
Max. ložná hmotnosť 100 t
Max. rýchlosť prázdneho / loženého vozňa 120 km/h / 100 km/h
Brzda KNORR KE-GP-A(K) – 2x12“
Typ podvozka BA 714.4, 2xBg

Zaujímate sa o tento produkt?

Neváhajte nás kontaktovať na +421 52 711 2123 alebo na sales@tatravagonka.sk