späť na vagónyVysokostenné a kryté

Habbii(ll)ns(s)

Vozeň Habbii(ll)ns(s) je štvornápravový krytý vozeň určený na prepravu tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi,
veľkoobjemového a paletovaného tovaru. Vozeň vyhovuje predpisom TSI-WAG, platným vyhláškam UIC, odporúčaniam ERRI, dohovoru
o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave AVV (RIV), normám EN. Vozeň je určený na prevádzku bez obmedzení na
všetkých európskych železničných tratiach s normálnym rozchodom a pre klimatické podmienky s teplotami T1 (-25 C°+40 C°) podľa TSI-WAG.
Vozeň spĺňa podmienky pre označenie GE, podľa TSI-WAG.

Chcem vedieť viac
;

Technická špecifikácia

Rozchod 1435 mm
Typ Habbiins(s) / Habbiillns(s)
Vlastná hmotnosť 25,9 t / 27 t
Hmotnosť loženého vozňa 90 t
Max. hmotnosť na nápravu 22,5 t
Max. ložná hmotnosť 64,1 t / 63 t
Ložný objem (bez priečok) 168 m3 / 164,2 m3
Ložná dĺžka 22 m / 21,5m
Výška podlahy od TK 1 200 mm
Počet euro paliet 63 ks/pcs / 61ks
Max. rýchlosť prázdneho / loženého vozňa 120 km/h / 100 km/h
Brzda DAKO DK-GP-A alt. KNORR KE-GP-A
Typ podvozka Y25Ls-K , 1xBgu

Zaujímate sa o tento produkt?

Neváhajte nás kontaktovať na +421 52 711 2123 alebo na sales@tatravagonka.sk