назад к вагонамПеревозки тяжелых нефтепродуктов

Zacens 73m3

Vozeň Zacens 73 m3 je štvornápravový nádržkový vozeň objemu 73 m3 určený na prepravu tmavých olejov triedy 3, 6 a 9 podľa RID. Vozeň vyhovuje predpisom TSI-WAG, platným vyhláškam UIC, odporúčaniam ERRI, dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave AVV (RIV), normám EN. Vozeň je určený na prevádzku bez obmedzení na všetkých európskych železničných tratiach s normálnym rozchodom a pre klimatické podmienky s teplotami T1 (-25 °C +40 °C) podľa TSI-WAG. Vozeň spĺňa podmienky pre označenie GE, podľa TSI-WAG.

Мне нужно знать больше
;

Техническая спецификация

Колея 1435 mm
Vlastná hmotnosť 22 t
Hmotnosť loženého vozňa 90 t
Max. hmotnosť na nápravu 22,5 t
Max. ložná hmotnosť 68 t
Max. rýchlosť prázdneho 120 km/h / 100 km/h
Ložný objem 73 m3
ТОРМОЗ WABTEC, MH-GP(K) – 1x12“
Тип тележки Y25Ls-K

Заинтересованы в этом продукте?

Пожалуйста, свяжитесь с нами +421 52 711 2123 или sales@tatravagonka.sk