FILANTROPIA A TATRAVAGÓNKA

Slovo filantropia sa čoraz častejšie objavuje nielen v médiách, ale aj v strategických zámeroch slovenských firiem.
Toto slovíčko je odvodené od
označenia filantrop alebo filantropista“ (z gréčtiny filein – milovať, anthropos – človek) a znamená ľudomil, dobročinný človek či priateľ ľudí. Filantrop sa angažuje vo filantropii alebo ide o niekoho, kto daruje čas, peniaze a hmotné statky na charitatívne účely (darcovstvo a dobrovoľníctvo). Označujú sa nimi najmä darcovia veľkých súm peňazí, ktorí majú významný vplyv na zlepšovanie kvality života vďaka svojmu dobrovoľníctvu. Medzi najznámejších filantropov patril napr. Alfred Nobel (zakladateľ Nobelovej ceny) či Henry Ford.
Samozrejme filantropii sa nevenujú len ľudia jednotlivo, ale od 19. storočia (vo svete) sa otázkou zodpovedného správania voči spoločnosti a komunite zaoberajú aj ekonomické subjekty, ktoré v danom spoločenstve fungujú a podnikajú.

TATRAVAGÓNKA sa tejto otázke aktívne venuje a preto sa na mesačnej báze prerozdeľuje určitý obnos finančných prostriedkov na rozvoj športových, kultúrnych podujatí, organizácii, projektov v regióne. Zároveň podporujeme všetky aktivity smerujúce na deti a zdravotne znevýhodnených občanov, kedy uprednostňujeme takto znevýhodnené deti našich zamestnancov.

Stratégia prerozdeľovania finančných zdrojov v rámci filantropie TATRAVAGÓNKY sa teda opiera o tieto piliere:

  • Prioritnou skupinou zamerania sú zamestnanci TATRAVAGÓNKY a ich rodinní príslušníci.
  • Prioritnými oblasťami výberu pre podporu projektov sú oblasti ŠPORT, KULTÚRA, DETI A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ OBČANIA.
  • Prioritnými oblasťami z pohľadu geografického je Prešovský, Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj. 

Prinášame aj zopár poďakovaní od organizátorov, nadšencov, dobrovoľníkov a ľudí, ktorí zastrešujú združenia a spolky, ktoré sme podporili v roku 2017:

OBLASŤ ŠPORT:

„Touto cestou sa chcem v mene Občianskeho združenia Novoveská Huta srdečne poďakovať Tatravagónke, ktorá nám finančne pomohla pri organizovaní nášho projektu ,,Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves 2017 – BLOSNV 2017. V roku 2017 sa bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves zúčastnilo 132 pretekárov (94 mužov a 38 žien). Na záverečnom vyhodnotení sa v šiestich kategóriách vyhodnocovali piati najlepší bežci (čiže spolu 30 bežcov). Z finančnej dotácie od Tatravagónky sa pre týchto bežcov zakúpili pekné darčekové koše, ktoré bežcom boli odovzdané na záverečnom vyhodnotení bežeckej ligy za rok 2017. Nesmierne si vážime prístup od Tatravagónky, že nám finančne pomohla pri kúpe darčekových košov, a o to mohlo byť viac vyhodnotených bežcov. Je obdivuhodné, že podporujete takéto projekty, ktoré urobia radosť mnohým ľudom (nám bežcom).“

Tomáš Kamas

„Chceli by sme Vám veľmi pekne poďakovať za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2017. Vaša firma Tatravagónka nám pomohla v ťažkých finančných dobách a keďže máme ako aj iné športové kluby a organizácie len minimálnu podporu štátu sme vďační za akúkoľvek podporu a pomoc.“

Vedenie Klubu Plávania Spišská Nová Ves

„Dobrý deň,
Rád by som chcel poďakovať Vašej spoločnosti Tatravagónka a. s., za finančnú podporu na moju športovú sezónu 2018 v triatlone. Aj vďaka Vám môžem hodnotnejšie plniť svoje športové ciele na Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni vo svetovej sérii Ironman. Momentálne mám za sebou dva štarty série Ironman v Rakúsku a v Nemecku a tri štarty na Slovensku a v Českej republike na polovičných tratiach. Ďakujem pekne za podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

S pozdravom Pavel Šimko

OBLASŤ KULTÚRA:

Poďakovanie Podtatranske múzeum

V prvom rade sa firme Tatravagónka a.s. chceme poďakovať za podporu a doterajšiu spoluprácu. Aj vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo pripraviť priestory Podtatranského múzea v Poprade pre znovuotvorenie po rekonštrukcii. V týchto dňoch prebiehajú posledné úpravy a umiestňovanie zaujímavých zbierkových predmetov do vitrín a príprava slávnostného otvorenia múzea.

Veronika Baranová
sekretariát, marketing
Podtatranské múzeum v Poprade

FskSmižančanka

Touto cestou by sme sa spoločnosti Tatravagónka a. s. chceli poďakovať, že ste ochotní pomôcť a podporiť folklórny kolektív Fsk Smižančanka. Dostali sme tým priestor na rozvoj a ďalšie šírenie ľudovej hudby, ktorá nás všetkých spája. Ďakujeme!

Kolektív Fsk Smižančanka

Folklórny súbor Vagonár Poprad vyjadruje úprimné poďakovanie generálnemu partnerovi Tatravagónke za dlhodobú podporu záujmovej činnosti mládeže v oblasti ľudového umenia v meste Poprad, čím aktívne prispieva na rozvíjanie folklóru a ľudových tradícií pod Tatrami. Rovnako za podporu podujatí, ktoré folklórny súbor Vagonár organizuje – každoročný Ples folkloristov, prezentácia slovenského folklóru počas zájazdov v zahraničí či organizácia osláv 45. výročia založenia FS Vagonár na prelome rokov 2017/2018.
Tatravagónka, a.s. Poprad tiež celoročne prispieva na chod FS Vagonár, za čo spoločnosti patrí naša veľká vďaka. Veríme, že aj v budúcnosti sa budeme tešiť z úspešnej spolupráce a naďalej budeme rozvíjať folklór na čo najvyššej úrovni nielen v meste Poprad, ale aj širokom okolí. Ďakujeme!

Ing. Ľuboš Pisarčík
Umelecký vedúci
FS Vagonár Poprad

OBLASŤ DETI A ZNEVÝHODNENÍ OBČANIA:

poďakovanie Mamička dýcham

Vážená spoločnosť,
V mene nadácie sa vám chcem poďakovať za váš štedrý dar na náš projekt „ Mamička dýcham“.
Obdarovali sme Nemocnicu Poprad, a.s. za čo vám patrí veľká vďaka.
V mene nemocníc ako aj malých pacientov vám taktiež ďakujem, že v dnešnej dobe sa nájdu firmy a ľudia, ktorí vedia a chcú pomáhať.

S úctou
Táňa Tomasch
Riaditeľka Nadácie Križovatka

Ukážka Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci sponzoringu a filantropie spoločnosti TATRAVAGÓNKA

Žiadosť nájdete na:

  • Webstránke spoločnosti Tatravagónka – http://tatravagonka.sk/documents/
  • Sú k dispozícii u všetkých asistentiek spoločnosti Tatravagónka
  • Na informačných tabuliach spoločnosti Tatravagónka, ktoré sú umiestnené vo výrobných priestoroch spoločnosti.
  • V rámci Informatu spoločnosti Tatravagónka – na linku: \\Srv01\informat\Komunikacia\SPONZORING

Žiadosť je potrebné vypísať a odoslať:

  • E-mailom na vagonar@tatravagonka.sk.
  • Poštou: Oddelenie marketingu a PR, Tatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad.
  • Osobne: Oddelenie marketingu a PR, kancelária predsedu predstavenstva – 5. poschodie administratívnej budovy spoločnosti Tatravagónka.

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?

Secured By miniOrange