späť na vagónyKontajnerové

Sggmrss 90’

Vozeň s maximálnou ložnou kapacitou 106 t, konštrukčnou rýchlosťou 120 km/h je určený na prepravu v železničnej sieti Ruska, krajín SNŠ a pobaltských krajín univerzálnych veľkokapacitných kontajnerov (okrem kontajnerov s nebezpečným tovarom) s rozmermi podľa GOST 18477: 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX; podľa ISO 668: 1AAA. Vozeň umožňuje prepravu dvoch kontajnerov typizovaných rozmerov 1EEE, 1EE, 1E, 1AAA, 1AA, 1AX, 1BB, 1B a 1BX alebo štyroch kontajnerov typizovaných rozmerov 1CC, 1C, 1CX v medziach ložnej kapacity.

Chcem vedieť viac
Sggmrss-90
;

Technická špecifikácia

Podvozok model 18-9771
Rozchod 1520 mm
Max. ložná kapacita 106 t
Max. vlastná hmotnosť vozňa 35 t
Max. výpočtové statické zaťaženie na nápravu 230 kN (23,5 t)
Max. dĺžka vozňa cez osi AS 29 570 mm
Max. výška nosnej plochy upínacích tŕňov od TK 1 240 mm
Rázvor vozňa 12 025+12 025 mm
Konštrukčná rýchlosť 120 km/h
Prejazdový profil podľa GOST 9238 1 – T
Vonkajšia teplota –60 °C

Zaujímate sa o tento produkt?

Neváhajte nás kontaktovať na +421 52 711 2123 alebo na sales@tatravagonka.sk