späť na vagónyVysokostenné a kryté

Habbii(ll)ns(s)

Vozeň Habbii(ll)ns(s) je štvornápravový krytý vozeň určený na prepravu tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi, veľkoobjemového a paletovaného
tovaru. Vozeň vyhovuje predpisom TSI-WAG, platným vyhláškam UIC, odporúčaniam ERRI, dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej
preprave AVV (RIV), normám EN. Vozeň je určený na prevádzku bez obmedzení na všetkých európskych železničných tratiach s normálnym rozchodom a pre klimatické
podmienky s teplotami T1 (-25 C°+40 C°) podľa TSI-WAG. Vozeň spĺňa podmienky pre označenie GE, podľa TSI-WAG.

Chcem vedieť viac
Habbii(ll)ns
;

Technická špecifikácia

Rozchod 1435 mm
Typ Habbiins(s) / Habbiillns(s)
Vlastná hmotnosť 25,9 t / 27,2t
Hmotnosť loženého vozňa 90 t
Max. hmotnosť na nápravu 22,5 t
Max. ložná hmotnosť 64,1 t / 62,8 t
Max. rýchlosť vozňa 100 km/h alt. 120 km/h
Ložný objem (bez priečok) 168 m³ / 164,2 m³
Ložná plocha (bez priečok) 62,5 m² / 61,1 m²
Ložná dĺžka 22 m / 21,5 m
Výška podlahy od temena koľaje 1200 mm
Počet euro paliet 63 ks / 61 ks
Brzda DAKO DK-GP-A(K) alt. KNORR KE-GP-A
Typ podvozka Y25Ls-K / Y25Ls1-K

Zaujímate sa o tento produkt?

Neváhajte nás kontaktovať na +421 52 711 2123 alebo na sales@tatravagonka.sk