Benefity pre zamestnancov spoločnosti Tatravagónka, a.s. Poprad

Starostlivosť o zamestnancov

Zdravotná starostlivosť je zamestnancom poskytovaná priamo v areáli podniku:

 • ambulancia všeobecného lekára pre dospelých,
 • špecializovaná ambulancia pre familiárne hyperlipoproteinémie (poruchy metabolizmu a spektra lipidov),
 • špecializovaná ambulancia audiometrie,
 • bezplatné vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadke zabezpečené prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby.

Rekondičné pobyty – spoločnosť v záujme predchádzať vzniku chorobám z povolania zabezpečuje rekondičné pobyty a rehabilitáciu vybranému okruhu zamestnancov.

Osobné ochranné pracovné prostriedky zamestnávateľ poskytuje na ochranu zdravia a života pred nebezpečnými a škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia.

Zamestnávateľ poskytuje pracovné odevy a obuv a zabezpečuje čistenie pracovných odevov.

Hygiena na pracovisku – zamestnávateľ poskytuje umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky zamestnancom.

Stravovanie zamestnancov je zabezpečované formou teplej stravy v areáli spoločnosti vlastnou kuchyňou, alebo formou bufetov. Zamestnávateľ prispieva na stravu zamestnancom okrem zákonného príspevku aj zo sociálneho fondu.

Pitný režim – zamestnávateľ zabezpečuje bezplatne pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži teplom minerálnu vodu a pri zvýšenej záťaži chladom poskytuje teplý nápoj.

Peňažné benefity

 • Odmeny pri pracovných a životných výročiach
 • Vekový automat
 • Dochádzkový bonus
 • Príspevok pri narodení dieťaťa zamestnancovi a pri sobáši zamestnanca
 • Finančný dar ženám k MDŽ
 • Príspevok na spoločnú detskú rekreáciu
 • Odmena darcom krvi
 • Dovolenková odmena
 • Vianočná odmena
 • Príspevok na III. Pilier DDS
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v trojzmennej prevádzke a štvorzmennej prevádzke

Nefinančné benefity

 • Poukážky na regeneráciu pracovnej sily 2x ročne
 • Palivová karta na čerpanie pohonných hmôt za zvýhodnené ceny na súkromné účely
 • Mobilný telefón a volacie karty na súkromné účely aj pre rodinných príslušníkov
 • Jazykové kurzy, zvyšovanie kvalifikácie, firemná knižnica
 • Príspevok na PASSY do fitnes centra GOLEM CLUB

Sociálna výpomoc

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok, ak sa ocitol v mimoriadne ťažkej sociálnej situácii, alebo v prípade úmrtia zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka.

Akcie pre zamestnancov spoločnosti

Naša spoločnosť organizuje pravidelné akcie, ktorými sa chce poďakovať svojim zamestnancom za odvedenú prácu

 • deň otvorených dverí pre verejnosť, kde je možnosť prejsť a zoznámiť sa so všetkými prevádzkami našej spoločnosti a pritom za zabaviť pri dobrom programe,

 • Deň detí plný zábavy a súťaženia,

 • futbalová liga,

 • Mikuláš pre deti zamestnancov,

 • zimná lyžovačka.

Zľavy pre zamestnancov TATRAVAGÓNKY

Zamestnávateľ má vytvorený zoznam firiem, kde je možné preukázať sa zamestnaneckou kartou a tak získať zľavu na tovar, služby alebo dovolenku.

Kompletný zoznam zamestnaneckých benefitov