Náš Systém manažérstva kvality certifikovala podľa normy ISO 9001:1994 audítorská spoločnosť DET NORSKE VERITAS už v roku 1994 v odbore Návrh, vývoj, výroba, servis, rekonštrukcie a predaj nákladných a osobných vagónov, podvozkov, podzostáv a vagónov, tlakových nádob, dielcov a produktov všeobecného strojárenstva. Nevyhnutnou súčasťou našej činnosti sú aj kvalitné zváracie postupy, potvrdené mnohými osvedčeniami a certifikátmi
V apríli 2017 bol systém potvrdený recertifikačným auditom, ale i radou ďalších auditov vyplývajúcich z TSI predpisov, požiadaviek legislatívy i trhu. Tatravagónka sleduje a aplikuje trendy v oblasti kvality ako sú IRIS certifikácia, 6 sigma a iné. Orientujeme sa na optimalizáciu procesov spoločnosti, projektové riadenie kontroluje jednotlivé projekty počas celej ich životnosti. Vo februári 2017 bola naša spoločnosť po úspešnom audite zaradená do kategórie Q1 dodávateľov pre zákazníka Deutsche Bahn.

Pridelené certifikáty
V súčasnosti sme okrem iných držiteľmi aj nasledovných certifikátov:

DET NORSKE VERITAS 
CERTIFIKÁT systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 – Návrh, vývoj, výroba, servis, rekonštrukcia a predaj nákladných a osobných vagónov, podvozkov, podzostáv vagónov, tlakových nádob, dielcov a produktov všeobecného strojárstva.

SVV Praha
CERTIFIKÁT na riadenie kvality pri zváraní podľa normy ČSN EN ISO 3834-2

SLV Hannover
OSVEDČENIE o spôsobilosti na zváranie koľajových vozidiel a ich častí.
Rozšírenie na triedu CL 1 podľa DIN EN 15085-2.

TUV SÜD DEUTSCHLAND
OSVEDČENIE o spôsobilosti výroby podľa EN 14025 pre výrobu a opravu cisternových vozňov podľa RID 6.8.2.1.23

EBA Eisenbahn-Bundesamt
Schválenie pre výrobcu na zváranie cisterien cisternových vozňov podľa RID 6.8.2.1.23

TC Kleben
Certifikácia procesu lepenia podľa normy DIN 6701-2, Trieda A3

RS FŽT Moskva
Certifikát zhody na výrobu dvojčlánkových vagónov na prepravu veľkoobjemových kontajnerov model 13-9851.
Tatravagónka disponuje aj celou radou TSI výrobkových certifikátov od renomovaných spoločností ako napr. VÚŽ Praha, LuxControl Nederland BV., Lloyd´s Register Nederland B.V. Taktiež vlastníme oprávnenia, že sme spôsobilí dodávať tovary pre zákazníkov PKP Cargo, České dráhy, DB Schenker…

Aktuálne certifikáty