Náš Systém manažérstva kvality certifikovala podľa normy ISO 9001:1994 audítorská spoločnosť DET NORSKE VERITAS už v roku 1994 v odbore Návrh, vývoj, výroba, servis, rekonštrukcie a predaj nákladných a osobných vagónov, podvozkov, podzostáv a vagónov, tlakových nádob, dielcov a produktov všeobecného strojárenstva. Nevyhnutnou súčasťou našej činnosti sú aj kvalitné zváracie postupy, potvrdené mnohými osvedčeniami a certifikátmi
V apríli 2011 bol systém potvrdený recertifikačným auditom, ale i radou ďalších auditov vyplývajúcich z TSI predpisov, požiadaviek legislatívy i trhu. Tatravagónka sleduje a aplikuje trendy v oblasti kvality ako sú IRIS certifikácia, 6 sigma a iné. Orientujeme sa na optimalizáciu procesov spoločnosti, projektové riadenie kontroluje jednotlivé projekty počas celej ich životnosti. V decembri 2011 bola naša spoločnosť po úspešnom audite zaradená do kategórie Q1 dodávateľov pre zákazníka Deutsche Bahn.

Pridelené certifikáty
V súčasnosti sme okrem iných držiteľmi aj nasledovných certifikátov:

DET NORSKE VERITAS Rotterdam
CERTIFIKÁT systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 – Návrh, vývoj, výroba, servis, rekonštrukcia a predaj nákladných a osobných vagónov, podvozkov, podzostáv vagónov, tlakových nádob, dielcov a produktov všeobecného strojárstva.

SVV Praha
CERTIFIKÁT na riadenie kvality pri zváraní podľa normy ČSN EN ISO 3834-2

SLV Hannover
OSVEDČENIE o spôsobilosti na zváranie koľajových vozidiel a ich častí.
Rozšírenie na triedu CL 1 podľa DIN EN 15085-2.

TUV SÜD DEUTSCHLAND
OSVEDČENIE o spôsobilosti výroby podľa EN 14025 pre výrobu a opravu cisternových vozňov podľa RID 6.8.2.1.23

EBA Eisenbahn-Bundesamt
Schválenie pre výrobcu na zváranie cisterien cisternových vozňov podľa RID 6.8.2.1.23

TC Kleben
Certifikácia procesu lepenia podľa normy DIN 6701-2, Trieda A3

RS FŽT Moskva
Certifikát zhody na výrobu dvojčlánkových vagónov na prepravu veľkoobjemových kontajnerov model 13-9851.
Tatravagónka disponuje aj celou radou TSI výrobkových certifikátov od renomovaných spoločností ako napr. VÚŽ Praha, LuxControl Nederland BV., Lloyd´s Register Nederland B.V. Taktiež vlastníme oprávnenia, že sme spôsobilí dodávať tovary pre zákazníkov PKP Cargo, České dráhy, DB Schenker…

Aktuálne certifikáty